Prisimename išėjusį Amžinybėn

Gražiai palaidotas draugų, Jau kūnu aš saldžiai miegu;
Bet kūnui gulint ten kape, Jau siela džiaugias pas tave,
Kurią, o, Jėzau Kristau, tu Atvadavai šventu krauju.
/359 giesmė, Evangelikų Giesmynas, 1942./
 
TADAS JOKŪBAS PAVINKŠNIS
1937 09 26 – 2021 06 20
 

Susirinkę į 2021 metų Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodą Biržuose, sinodalai išgirdo liūdną žinią – po sunkios, ilgos, varginančios ligos Viešpats pas save pašaukė Šiaulių reformatų prapijos valdybos buvusį pirmininką, ilgametį Sinodo delegatą Tadą Jokūbą Pavinkšnį.

Pavinkšnis Tadas Jokūbas gimė 1937 09 26 Biržų apskrities Kalno kaime, stambių ūkininkų reformatų Petro ir Alvynos (merg. Šernaitė) Pavinkšnių šeimoje trečiu vaiku. Tadas turėjo keturias seseris: Danutę, Marytę, Aldoną, Ireną ir tris brolius: Stasį, Juozą, Joną.

1944 m. Tadas pradėjo lankyti pradžios mokyklą Bėčiūnuose, ją uždarius – Margeniškyje, o nuo šeštos klasės iki devintos mokėsi N. Radviliškyje. Po devynių klasių įstojo mokytis į Žiemelio mechanizacijos mokyklą ir 1957 metais ją baigęs įgijo mechanizatoriaus specialybę.

Mokslas sekėsi gerai, buvo labai aktyvus, mėgo groti gitara, sportuoti, ypač slidinėti. Galėdavo nusileisti net nuo N. Radviliškio reformatų bažnyčios kalno link Apaščios ir Nemunėlio upių santakos.

1954 metais Tadas ir sesė Marytė buvo konfirmuoti motinos dėdės – kunigo Adomo Šerno N. Radviliškio reformatų bažnyčioje.

Po mokyklos baigimo 1958 metais buvo paimtas tarnauti į sovietinę armiją, pradžioje – Pskovo srityje, kur išlaikė aviatoriaus-radisto kursus ir buvo pasiųstas į tarnybą Vokietijos DR.

Grįžęs į Lietuvą, įsidarbino Šiaulių televizorių gamykloje, vėliau perėjo dirbti į Šiaulių Nuklono gamyklą. Atkūrus Lietuvai Nepriklausomybę, įsidarbino Šiaulių viešbutyje santechniku - elektriku.

1965 metais Tadas Pavinkšnis vedė liuteronę Renatą Lechauskaitę, su ja susilaukė dukters Editos. 1997 metais žmonai mirus, naujos šeimos nesukūrė.              

Prasidėjus Atgimimui, T. Pavinkšnis aktyviai įsijungė į Šiaulių reformatų parapijos gyvenimą.

Buvo renkamas valdybos pirmininku (2001–2013), kaip parapijos delegatas dalyvaudavo Lietuvos evangelikų reformatų Sinoduose, atsakingai atlikdavo patikėtas pareigas, buvo linksmas, kultūringai bendraujantis, mėgstamas parapijiečių bei giminių.

Susirgus senatvine demencija, Tadui dažnai reikėdavo pagalbos. Jį globojo, lankė, padėjo tvarkytis šiaulietis pusbrolis Romualdas Prascevičius, dukra Edita, gyvenanti Papilėje, sūnėnas Andrius su žmona Kristina.  

Mirė Tadas Jokūbas Pavinkšnis 2021 metų birželio 20 dieną. Palaidotas Alkiškių liuteronų kapinėse, Akmenės r., šalia žmonos Renatos, laidotuvėse Dievo Žodžiu patarnavo Biržų ev. reformatų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas. 

InfoRef_LT

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376