Varšuvos evangelikų reformatų parapija, Patriotų gatvė 160/4, Varšuva (Tolle Lege instituto fondo patalpose)

Pamaldų pradžia 10:00 val. 

Katech.dr.Dariusz Bryćko +48 76 419 20 95 

Valdybos pirmininkas: Dr. Michał Kuź

Lektorius-praktikantas: Przemyslaw Mac

Sekretoriatas: kontakt@InstytutTolleLege.org, +48 22 869 21 48

Katechetas Dr. Dariusz Bryćko administruoja Varšuvos parapiją, kuri buvo įsteigta Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 2021 m. birželio 26 d. per 372-ąjį eilinį Sinodo suvažiavimą Biržuose, taip palaikant šimtametę evangelikų reformatų tradiciją ir Lietuvos (Vilniaus) evangelikų reformatų buvimą Lenkijos žemėse iki Antrojo pasaulinio karo.  Parapijoje veikia Tolle Lege instituto fondo valdoma biblioteka su skaitykla, kurioje galima nemokamai naudotis unikaliu ir gausiu knygų fondu, daugiausia anglų ir lenkų kalbomis, taip pat lietuvių, olandų, vokiečių. Daugiau informacijos InstituteTolleLege.org ir TolleLegePoland.org

*   *   *   *   *   *   *

Parafia Warszawska Litewskiego Kościoła Ewangeliko-Reformowanego

Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10:00 przy ul. Patriotów 160/4 w Warszawie (w pomieszczeniach Fundacji Instytutu Tolle Lege). 

Pastor nauczający (katecheta): dr Dariusz Bryćko  +48 76 419 20 95

Przewodniczący Rady Zboru: dr Michał Kuź

Student (lektor): Przemysław Mac

Sekretariat: kontakt@InstytutTolleLege.org, +48 (22) 869 21 48, 

Prowadzony przez pastora dr Dariusza Bryćko zbór został powołana przez Synod Jednoty Litewskiej 26 czerwca 2021 podczas 372-ego Zwyczajnego Kongresu Kościoła w Birżach, podtrzymując tym wielowiekową tradycję ewangelicko-reformowaną i obecność Jednoty Litwieskiej (Wileńskiej) na polskich ziemiach do II Wojny Światowej.  Przy parafii funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią prowadzona przez Fundacje Instytutu Tolle Lege oferująca darmowy dostęp do unikalnego i bogatego księgozbioru książek głównie w jez. angielskim i polskim, a także litewskim, holenderskim niemieckim. Więcej informacji InstytutTolleLege.org i TolleLegePoland.org

 


 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376