×

Klaida

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Parapijos/Vilniaus_parapija/2022_Vilnius/Iftacho_dukte is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Iftacho duktė

Geda Žyvatkauskaitė    

2022 m. birželio 18 d. Vilniaus liuteronų bažnyčioje vyko evangelikų reformatų ekumeninis koncertas-paskaita „Iftacho duktė“. Renginio metu skambėjo kūriniai vargonams (D. Buxtehude „Nun lob mein Seel' den Herren“, Petr Eben „Iftacho dukters šokis“ ir J. S. Bach „Allein Gott in der Höh' sei Ehr“), atliekami Nacionalinės vargonininkų asociacijos valdybos narės ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijos vargonininkės Gražinos Petrauskaitės.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios katechetas Holger Lahayne skaitė pranešimą apie Iftacho dukters tragišką istoriją. Pranešėjas kalbėjo apie dvejopą žvilgsnį į Dievą. Vienas žvilgsnis, dažniausiai būdingas netikinčiam žmogui ir suformuotas pagonybės – tai rūstus Dievas, reikalaujantis žmogaus aukos. Tokia samprata yra persismelkusi ir šiuolaikiniame mąstyme, pavyzdžiui toleruojant abortus ar pan.

Kitas žvilgsnis – biblinis, atskleidžiantis, kad gailestingas Dievas atjaučia kenčiančius. Kai karžygys Iftachas meldžia Dievo pagalbos ir pažada paaukoti pirmą, atėjusį jį pasitikti, jis praranda savo dukterį, nes būtent ji išbėga pasveikinti tėvą su pergale. Mergina beprasmiškai paaukotao, tačiau būtent ją, labiau nei jos tėvą Iftachą, iš kartos į kartą atmena Izraelio dukterys, kasmet 4-ias dienas išeidavusios į kalnus jos apraudoti. Ši auka primena ir Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus, o taip pat žmones, šiandien nekaltai žūstančius kare.

Po pranešimo skambėjo ortodoksų choro „Amnós“ atliekamos psalmės. Koncerto pabaigoje liuteronų vyskupas M. Sabutis padėkojo koncerto rengėjams bei dalyviams ir pakvietė pabendrauti prie arbatos puodelio.

Renginio metu buvo renkamos aukos suspenduotų ortodoksų dvasininkų išlaikymui.

{gallery}/Parapijos/Vilniaus_parapija/2022_Vilnius/Iftacho_dukte{/gallery} 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376