DONATA INDRIŪNAITĖ /1937 05 11–2022 08 06/

Kodėl aš turėčiau išnykti iš jūsų minčių,
Jei aš tik išnykau iš jūsų akių?
Aš tik kitoje kelio pusėje...
Šv. Augustinas

Rugpjūčio 5 d. Viešpats pašaukė Amžinybėn vilnietę reformatę, aktyvią parapijos narę, buvusią ilgametę Antakalnio seniūnijos seniūnę Donatą Indriūnaitę. Š. m. gegužės 11 dieną Donata kartu su dvyne sese atšventė 85-ąjį gimtadienį...

Donata gimė Melaišių kaime, Papilio vlsč., Elžbietos Dubraitės ir raštingo reformato ūkininko Povilo Indriūnų šeimoje. Tą pačią dieną, tik ligoninėje, gimė ir dvynė sesuo Irena. Po kelių metų šeimoje jau augo ir brolis Viliukas. Džiaugtis laimingu gyvenimu Indriūnams beveik neteko. Tėvas buvo nužudytas pokario sumaištyje – kažkam neįtiko raštingas žmogus kaime. 

Motina, likusi su mažais vaikais – dvynėmis dukrelėmis Donata ir Irena bei sūneliu Viliuku, išsikėlė į Biržus. Šeima sunkiai vertėsi. 1956 metais baigusios vidurinę mokyklą Biržuose, seserys dvynės išvažiavo mokytis į Šiaulius. Tik pasuko skirtingais keliais: Irena mokėsi medicinos mokykloje, ir po jos baigimo gavo paskyrimą į Vilnių. Donata įstojo į Kauno politechnikos instituto Šiaulių vakarinį skyrių mokytis mašinų gamybos technologijos, ir tuo pat metu dirbo Šiaulių Verpste, vaikų darželyje, Šiaulių televizorių gamykloje. Institutą baigė 1969 metais. Pakviesta sesers ir motinos, gyvenusios su sese Irena ir gavusios butą kaip nužudyto pokaryje našlė, persikėlė gyventi pas jas į Vilnių.

Vilniuje Donata dirbo Lengvosios pramonės projektavimo ir konstravimo biure Puntukas, Buitinio gyventojų aptarnavimo institute, Staklių ir įrankių pramonės gamyklų projektavimo instituto Vilniaus filiale (Lietuvos staklių projektas). Išėjusi į pensiją jau nepriklausomos Lietuvos laikais, dar dirbo Kraujo perpylimo centre, Antakalnio poliklinikoje, papildomai dar darbavosi Vilmorus visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centre, pildydama gyventojų apklausos anketas. Ir visur supėdavo, visus darbus sąžiningai, stropiai atlikdama, buvo visų giriama.

Nuo pirmųjų Vilniaus reformatų parapijos atsikūrimo dienų, Donatą beveik kiekvieną sekmadienį buvo galima pamatyti pamaldose mūsų bažnyčioje Pylimo gatvėje, Vilniaus universiteto alumnate, Bonifratų bažnytėlėje, Naujojo Testamento baptistų maldos namuose, Vilniaus liuteronų bažnyčioje... Kur kėlėsi melstis Vilniaus reformatų pagrindinė parapija – ten ir Donata, nes Ji buvo nepamainoma Antakalnio ir jam artimų Vilniaus vietovių seniūnijos seniūnė. Donata daug kartų buvo renkama parapijos vyresniųjų valdybos nare, parapijos pirmininkės pavaduotoja. 2010 metais susikūrus Reformatų senjorų draugijai, aktyviai įsitraukė į jos veiklą: lankė parodas, važiavo į keliones, lankė reformatams brangias istorines vietas, nepraleisdavo senjorų pasibuvimų. Paskutininiajame sveikinome Donatą jubiliejaus proga šį pavasarį...

Donata be jokių pareigybių niekada neatsisakydavo padėti, visada buvo pasiruošusi pagelbėti, pavaduoti kitas seniūnes, atlikdavo stropiai Jai pavestus darbus, ir net jau sulaukus garbaus amžiaus, dar turėjo daugybę įsipareigojimų reformatų bendruomenei.

Nesiskųsdama, nedejuodama Donata viena užaugino, išmokslino sūnų Donatą, džiaugėsi sulaukusi anūkėlio...

Netikėtai mirė rugpjūčio 5-osios naktį, nors šiokių tokių negalavimų paskutiniais metais buvo patyrusi, bet rimtai nesigydė...

Vilniaus reformatų parapija, Reformatų senjorų draugija neteko puikios, nuoširdžios draugės, bendramintės, bendratikės.

Liūdinčios draugės

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Tomas Šernas   

+370 655 43677

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376