BIBLIJOS vyrai ir moterys

Dalija Gudliauskienė

Rugsėjo 15 d. vakarą į Vilniaus reformatų bažnyčią rinkosi vilniečiai susitikti su dr. Ingrida Gudauskiene ir Jos naujausia knyga Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse. Autorę kalbino ir renginį vedė Vilniaus ev. reformatų bažnyčios antrasis dvasininkas katech. Holgeris Lahayne.

Teologijos mokslų daktarė, biblistė. 1996–2004 m. specializavosi ir licenciato bei daktaro mokslo laipsnius biblinės teologijos srityje apgynė Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Nuo 2004-ųjų – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja, dirba mokslinį ir ekspertinį darbą, veda biblinius mokymus vienuolijoms, seminarus mokytojams, skaito viešas paskaitas, – taip spaudoje pristatoma doc. dr. Ingrida Gudauskienė.

Vilniečiai reformatai buvo džiugiai nustebinti, kad tokia iškili mokslininkė sutiko papasakoti apie save ir Knygą, pasidalinti savo įžvalgomis, samprotavimais, kodėl kilo mintis parašyti apie Biblijoje užrašytuose epizoduose veikiančius vyrus ir moteris, kurie niekuo nesiskiria nuo gyvenančių mūsų laikais. Biblijoje žmogaus esmė atsiskleidžia per santykį su kitu asmeniu, kaip rašo autorė, su kitu ir su Kitu (iš didžiosios K raidės), kurį vadiname Dievu. Šis Kitas nori, kad žmogus tobulėtų, Jo viltis, noras yra, kad žmogus gyventų būk-tapk pagal formulę „daugiau"! 

Pratarmėje prof. kun. V. Balčius rašo, kad autorė knygoje Grakščiai ir išmaniai vedant per neretai klaidžius tikėjimo protėvių istorijos labirintus, palaipsniui perteikia visus Šventraščio tekstus persmelkianti ir abipusiškumo ilgesiu grįstą esmingai pozityvią nuostatą: žmogaus ir Dievo, žmogaus ir žmogaus, vyro ir moters susitikimas įmanomas!

Dr. I. Gudauskienė Knygoje analizuoja tik Senojo Testamento tekstus. Autorė sakė, kad daug išraiškingų epizodų, kurie reikšmingi vyro ir moters susitikimo požiūriu, netilpo į knygą, teko rinktis stipriausius.  Biblijos Dievui rūpi žmogus, Dievas nori santykio su žmogumi, nori, kad žmogus siektų daugiau neužgoždamas kito, nesunaikindamas šalia esančio.   

Biblijos vyrai ir moterys, ieškodami vienas kito, dažnai atsiduria kryžkelėse. Jose jie patiria santykių griūčių ir jų reikšmingų naujų pradžių. Gyvenimo kryžkelėse juos gena nenumaldomas kito asmens poreikis ir ilgesys. Kiekvienam reikia tu.

Į klausimą, kas ją pačią nustebino, rašant Knygą, dr. Ingrida atsakė, kad chronologiškai tolimos istorijos egzistenciškai yra labai arti mūsų. Vienas ar kitas epizodas tarsi prakalba apie dabar gyvenantį, apie kiekvieną iš mūsų, apie tavo – mano būtį, buitį, laimę, savivertę, atsakomybę, poreikius, emocijas, prakalba apie kitą, esantį šalia tavęs. Biblijos pasakojimų aktualumas labiausiai ir stebina. Tų scenarijų negalima perkelti į dabartinę tikrovę – kita kultūra, kitas laikas. Bet atpažįstame tas pačias mąstymo veiksmo schemas.

Susitikimu liko patenkinti ir skirstėsi laimingi visi klausytojai, spausdami rankose su autorės autografu įsigytą Knygą. Nenusivylė ir dr. I. Gudauskienė, pirmą kartą įžengusi į Reformatų šventovę. Po renginio dr. Ingrida pasidžiaugė, kad jai katalikei biblistei tikrai buvo geras jausmas apie Bibliją kalbėtis su reformatų kunigu. Dėkojo reformatams už šiltą priėmimą, nes Biblija yra Dievo Žodis mums ir apie mus!

Foto Kęstučio Puloko

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376