Vasario 24-oji – diena, kai Rusija užpuolė Ukrainą

Reformatų gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius, Ortodoksų kunigai Gintaras Jurgis Sungaila ir Vitalis Dauparas, Reformatų Bažnyčios katech. Holger Lahayne.

Vilniaus reformatų bažnyčioje vasario 24-osios dienos vakaro pamaldose meldėsi reformatai ir ortodoksai, Malda už taiką paminėjo liūdną Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios datą.

Dalis Lietuvos ortodoksų tikinčiųjų bei dvasininkų, kurie griežtai pasisakė prieš pradėtą karą Ukrainoje, kritikavo Maskvos patriarchą Kirilą. Lietuvos ir Vilniaus vyskupijos metropolitas, stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje vadovas Inokentijus atleido iš užimamų pareigų kunigus Vitalijų Mockų,  Vitalį Dauparą, ir Gintarą Sungailą. Dar du – kun. Vladimiras Seliavko ir Georgijus Ananjevas pasitraukė savo noru. 2022 m. birželio mėnesį visi penki metropolito Inokentijaus sprendimu, kurį patvirtino pats Maskvos patriarchui Kirilas, buvo pašalinti iš kunigų luomo. Pašalintieji kunigai šį sprendimą apskundė visuotiniam (Konstantinopolio) patriarchatui ir šių metų vasario 17 d., išnagrinėjus penkių Lietuvos dvasininkų prašymus, jie buvo grąžinti į kunigų luomą.

Lietuvos reformatai iki šių ortodoksų kunigų atleidimo broliškai draugavo su jais, taip pat ir po atleidimo bei sugrąžinimo į kunigų luomą liko ištikimi bendroms dvasinėms vertybėms.

Karo metinių paminėjimo pamaldose apie ištikimybę Kristui ir savo artimui kalbėjo visi dvasininkai, meldė taikos Ukrainoje, Rusijoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Nuotraukoje LERB gen. superint. kun. Raimondas Stankevičius, Ortodoksų Bažnyčios kunigai Gintaras Jurgis Sungaila ir Vitalis Dauparas, Reformatų Bažnyčios katech. Holgeris Lahayne.

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376