Talka Liepynės kapinėse

 

Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet Dievas augintojas /1 Kor 3,9/.

Balandžio 22 d., šeštadienį, gausus būrys vilniečių Liepynės kapinėse apsodino tujomis Reformatų sklypą.

Vilniečiai reformatai – tikriausiai vieninteliai iš atsikūrusių po Nepriklausomybės atgavimo parapijų, sugebėjo išsireikalauti bendro laidojimo kapinėse sklypą konfesinėms kapinėms. Mums pagelbėjo tai, jog numatant vietą naujoms kapinėms Vilniuje, buvo suskubta, neatsiliekant nuo liuteronų, pareikšti miesto savivaldybei norą turėti atskirą reformatų laidojimo vietą. Vienas iš argumentų buvo tas, kad  reformatai turi seną tradiciją vasaros metu rengti Kapinių šventes, kurios šiek tiek šokiruoja katalikus. Tuo metu renkamės į kapines maldoje prisiminti savo mirusių artimųjų, draugų. Panašią tradiciją turi ortodoksai. Jų šeimos taip pat kartą per metus – pavasarį – susirenka kapinėse prie artimųjų kapų. Giminės suvažiuoja iš toliausių vietovių, vaišinasi, bendrauja.

Liuteronai savo sklypą jau anksčiau apsisodino, pastatė kryžių, kas metai rengia Kapinių šventes. Dabar ir mes, reformatai, galime būti ramūs, jog išlaikysime sklypą, galėsime rinktis  Mirusiųjų dieną ar rengti Kapinių šventę Liepynės kapinėse, paminėti savo artimuosius, palaidotus kitose Lietuvos vietovėse, į kur ne visada galime nuvykti.

Tikėkimės, kad tujos bus prižiūrimos, laistomos, jos užaugs ir primins būsimoms kartoms, jog rūpinomės išlaikyti reformatų tikėjimą, puoselėjome iš tėvų ir senelių paveldėtas tradicijas.

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376