Gražina Petrauskaitė 1971.04.10 - 2023.06.08

Vilniaus ev. reformatų bažnyčia neteko puikios profesionalios vargonininkės, choro vadovės Gražinos Petrauskaitės.

Gražina Petrauskaitė gimė 1971 metų balandžio 10 d. Biržuose.

Anksti netekusias Motinos Ją ir sesę Dalią globojo Atžalyno mokyklos mokytojai. Kaip gabias menui mergaites išsiuntė mokytis į M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Gražiną – muzikos, sesę – į dailės skyrių.

1993 m. Gražina baigė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedrą (doc. J. Barkauskaitės klasė), kur įgijo vargonų bakalauro (1997) ir magistro (1999) diplomus. Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai: A. Rössler, J. Laukvik, L. Lohmann, P. van Dijk ir kt.

G. Petrauskaitė koncertavo solo ir su kameriniais ansambliais bei vokalistais. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje “Druskininkų vasara su Čiurlioniu”, M. Mažvydo festivalyje Tauragėje, Šv. Pranciškaus festivalyje Klaipėdoje, Vilniaus Šv. Kazimiero, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčiose, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 1999-2013 m. G. Petrauskaitė dirbo choro artiste valstybiniame chore “Vilnius”. Nuo 2002 m. iki mirties buvo Vievio meno mokyklos pedagogė ir koncertmeisterė, nuo 2004 m. tarnavo Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje vargonininke. Nuo 2017 m. G. Petrauskaitė Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020-2023 m. - Valdybos narė. 2021 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokštelę Aukštaitijos katedrų vargonai”, buvo šio projekto vadove.

Urna  bus pašarvota Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje (Pylimo g. 18) birželio 10 d. nuo 19:00 val. Atsisveikinimas - po Viešpaties sekmadienio pamaldų, kurios prasidės 11:00 val. Išlydėjimas apie 13 val. į Biržų m. Pasvalio g. kapines, šalia ten palaidotų tėvų ir senelių.

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376