Krikščioniškam vaikų darželyje giesmė, malda, Dievo Žodis

Dalija Gudliauskienė

Krikščioniškame vaikų darželyje Pilaitėje vėl skambėjo giesmės, maldos, buvo sakomas pamokslas. Jau aštuoneri metai, kai ten renkasi reformatai, negalintys pasiekti bažnyčios ar ilgai joje išsėdėti. Darželis buvo įkurtas Lietuvos reformatų Bažnyčios Sinodo ir atidarytas 2015 metų sausio 5 d. Jau 2016 metais kovo 12 d. reformatai, gyvenantys Pilaitėje ar netoli jos, susirinko Gavėnios laikotarpio apmąstymams. Giedojo, klausėsi Dievo Žodžio skelbimo, kartu šventė Viešpaties Vakarienę su tais, kurie nebegali pasiekti  bažnyčios. Taip darželyje kasmet prieš Velykas skambėjo reformatų giesmės. Tik covid‘as buvo pertraukęs šią tradiciją.

Per tiek metų ženkliai pasikeitė sudėtis. Tarp mūsų jau nebėra Rimos (1954-2017), Danutės (1946-2019), Kristinos (1942-2022). Šių metų pirmą dieną Amžinybėn išėjo bene vyriausia amžiumi, daug iškentusį gyvenimo negandų Sibiro tremtinė Irena (1930-2024).

Balandžio 20 d. paminėjome, prisiminėme maldoje Jas, kun. Raimondas jautriai apibudino kiekvieną... Dėkojome Dievui, kad Jas pažinojome, kad buvo su mumis, kol galėjo mūsų tikėjimo sesės.

Tokie susitikimai maldoje labai reikalingi, stiprina ryšius tarp parapijiečių.

Ačiū, darželio Šeimininkei!

 

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376