Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo susivieniję su Jėzumi, atsives kartu su juo.

/ 1 Tes 4, 13-14/

Liepos 11 d. pavakarevilniečiai reformatai rinkosi į Sudervės kapinių šventę maldoje paminėti savo artimųjų, draugų, palaidotų šiose kapinėse.

„Evangelikų reformatų kapinės yra Kristaus Bažnyčia po atviru dangumi – tikėjimo tvirtovės su ištikimomis šventųjų įgulomis,"- rašė kun. R. Mikalauskas. – Dievo Žodžio mokinių dėmesys geriems senolių tikėjimo pavyzdžiams, pagarba tėvams ir motinoms yra laidas gyvajam Dievo Surinkimui ilgai gyventi šioje žemėje, kurią mums davė VIEŠPATS".

Prisiminti iškeliavusius Amžinybėn giesme ir malda atėjo nedidelis būrelis vilniečių. Šiais metais tai pirmas toks susirinkimas gamtoje. Buvo paminėti šiose kapinėse palaidoti buvę mūsų mylimi parapijiečiai Florencija ir Leonas Kuginiai, Palmyra Krisiukėnaitė, iki Vilniaus parapijos atsikūrimo mirę Olga ir Alfredas Kvedaravičiai, Darata Kvedaravičienė, Jonas ir Olga Mizarai, Pranas Pažūsis, pernai palaidota viena iš seniausiųjų mūsų parapijiečių – Olga Tamulėnaitė Mykolaitienė.

Dar vienai Kapų šventei vilniečiai susirinks Rokantiškių kapinėse rugpjūčio 22 d., o užbaigsime vasaros Maldų ir giesmių surinkimus gamtoje ant Dubingių piliakalnio tradiciniu, jau penktuoju pagerbimu kunigaikščių Radvilų ir kitų reformatų, palaidotų buvusios bažnyčios ir jos šventoriaus vietoje XVI-XVII amžiuose, pirmąjį rugsėjo šeštadienį.

„V.r.ž."inf.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas