D. Gudliauskienė

Sausio 18 d. Vilniaus reformatų bažnyčioje sekmadienio pamaldose buvo paminėta 25-ių metų sukaktis, kai vilniečiai reformatai po beveik keturiasdešimties metų pertraukos 1990 metų sausio 14 d. vėl susirinko į pamaldas Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje Pylimo g. 18. Jas tada laikė prieš kelis metus ordinuotas diakonas Julius Norvila, pirmą kartą pamaldose giedojo reformatų choras, vadovaujamas vargonininko Edmundo Meškausko.

 

Šį sekmadienį pamaldas laikė LERB gen.superintendentas kun. Tomas Šernas, vargonavo Rasa Žilytė-Šernienė, keletą giesmių pagiedojo Vilniaus ev. reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas chorvedės Janinos Pamarnackienės. Chorui padėjo buvęs bažnyčios vargonininkas Edmundas Meškauskas. Jam akompanuojant vargonais buvo pagiedota Bortnianskio „Šventas, Šventas, Šventas...", pirmą kartą skambėjusi šioje bažnyčioje prieš 25-is metus.

Visus pamaldose dalyvavusius sujaudino kun. Tomo Šerno išvardinti per 25-ius metus Amžinybėn iškeliavusieji įžymūs mūsų parapijos žmonės. Jų tiek daug. O kur dar kiti, kurių pavardžių neįšgirdome. Susidarytų visa dabartinė mūsų parapija. Visi jie labai ženkliai prisidėjo prie bažnyčios bei reformatiškų pamaldų liturgijos atkūrimo, bendrumenės subūrimo. Jų atminimui buvo skirta malda ir giesmė „Kaip tyliai ilsisi".

Po pamaldų parapijiečiai, susirinkę Parapijos namuose, dalinosi atsiminimais, peržiūrėjo vaizdajuostes, kuriose užfiksuoti svarbiausi Vilniaus parapijai įvykiai: 1994 metų Konfirmacija, 2000-aisias metais švęsta 170-ies metų sukaktis, kai buvo padėtas kertinis akmuo dabartiniam Vilniaus bažnyčios pastatui, 2003-iais metais paminėti 450 metų nuo pirmųjų pamaldų Vilniuje Mikalojaus Radvilos Juodojo Lukiškių dvare pagal reformuotą liturgiją (1553 m. gruodžio 14 d.). Popietėje buvo prisiminti žmonės, kurie atkūrė parapiją, bet kurių jau nebėra su mumis, padėkota buvusiam vargonininkui Edmundui Meškauskui, ne tik mokiusiam reformatiškų giesmių, liturgijos subtilybių, bet ir subūrusiam chorą, kuris iki šiol puoselėja reformatiško giedojimo tradicijas, bene vienintelis Lietuvoje atstovauja reformatams evangeliškų bažnyčių „Giesmių šventėse".

Panašią sukaktį vasario 25 d. turėtų švęsti kauniečiai, tik, deja, jie meldėsi prie durų savo istorinės bažnyčios, kuri ir dabar yra Mykolo Riomerio universiteto nuosavybė...

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas