Žiūrėti video: lrtvideo

Viktorija Liauškaitė

Jau tapo gražia tradicija Vilniaus reformatų bažnyčioje Vasario 16-tąją paminėti ir sutikti anksčiau – išvakarėse. Taigi, ir šiemet vasario 15-tosios vakare susirinkome į šventines pamaldas.

Pamaldas laikė gen. superintendentas kun.Tomas Šernas ir parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius.

Šventinę Homiliją pasakė gen. superintendentas kun.Tomas Šernas, kuris pamokslavo apie Jėzaus žodžius: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams". (Lk 5,31b)

"Mes realybės suvokimui palengvinti turime priemonių, kurios suskaido ir sugrupuoja realybę. Mes skiriame augalus nuo gyvūnų, skiriame šeimas, tipus ir rūšis, tautas, karalystes, valstybes ir imperijas, turtingus ir vargšus. Mes taip matome pasaulį. O kaip pasaulį mato Jėzus? Mes, Jėzaus mokiniai, Nepriklausomybės dienos minėjimo išvakarėse paklauskime savęs - kokias viltis siejame su valstybine Lietuvos nepriklausomybe ir Dievo duota laisve? Ko mes tikimės ir iš ko tikimės? Iš Jėzaus daug kas tikėjosi politinės veiklos, vadovavimo tautai ar net karalystėms. Taip daugelis suprato pasaulio realybės svarbumą ir Mesijo veiklos prasmę. Jėzus pasaulio realybę suprato visai kitaip. Vietoje to, kad ieškotų galimybių vadovauti tautai, jis mokiniais pasirenka jaunus žvejus, šnekasi ir puotauja su muitininkais ir kitokiais nusidėjėliais. Jis daro kitaip – kviečia muitininkus, tautos išdavikus, pradeda nuo gydymo to, kas yra žema, kas yra pažeista. Jėzus elgiasi ne pagal pasaulio realybę ir logiką. Todėl ir mes, kaip Jėzaus mokiniai, į Lietuvą žiūrėkime Jo akimis. Tik taip galėsime suprasti, kaip galime padėti artimui, Lietuvai ir būti krikščionimis"- sakė Tomas Šernas.

V.Lansbergis2016 02 16Vėliau pasisakė pamaldose dalyvavę svečiai. Vienas iš jų - Atkuriamojo Seimo pirmininkas, prof.Vytautas Landsbergis, kuris įvardijo, jog į Lietuvos valstybės atkūrimą buvo pakviesti visi, net tie, kas buvo „muitininkais", tai yra svetimos valstybės pagalbininkais. Kita viešnia, Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, pasidžiaugė galėdama dalyvauti šiose pamaldose ir pabrėžė, jog Lietuvoje ev. reformatų paveldas turtingas, o jų istorija - tai mūsų valstybingumo dalis. Prie sveikinimų vasario 16 dienos proga prisidėjo ir Vrublevskių bibliotekos direktorius dr.Sigitas Narbutas. Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris Kęstutis Palikša perdavė nuoširdų Arkivyskupo sveikinimą. Šventinėse pamaldose dalyvavęs Bažnyčios Tikėjimo Žodis pastorius Darius Širvys prisidėjo prie sveikintojų būrio - „Dievo Žodis padeda suvokti tėvynės laisvės kainą ir supratimą, kaip turime ją saugoti". Visus susirinkusius sveikino ir misionierius iš JAV kun. Frank van Dalen, kurio sveikinimą susirinkusiems išvertė lektorius Vaidotas Ickys.

Kun. Raimondas Stankevičius perskaitė Seimo nario Aleksandro Zeltinio sveikinimą.

Pamaldose keletą giesmių pagiedojo reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas Janinos Pamarnackienės. Šventinę nuotaiką padėjo pajusti puikus Gražinos Petrauskaitės vargonavimas. Iškilmingos pamaldos baigtos giedamu Lietuvos himnu. Po jų neskubėjome skirstytis, bendravome Agapėje.

video

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas