Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. /1Pt 5,2-3/

Balandžio 10 d. vilniečiai reformatai sprendė parapijos reikalus visuotiniame susirinkime, išklausė parapijos pirmininko pav. Danguolės Juršienės pranešimą apie 2015 metais parapijos nuveiktus darbus, susipažino su buhalterės Laimos Krikščikienės pateikta finansine ataskaita bei Revizijos komisijos išvadomis apie bahalterinės apskaitos vedimą parapijoje, kurias perskaitė seniūnė Donata Indriūnaitė.

Į 2016 m. Sinodą Biržuose buvo išrinkti delegatai: parapijos pirmininko pav. Danguolė Juršienė ir seniūnė Irena Ivaškienė, bei kandidatai, jei išrinktieji delegatai dėl kurių nors priežasčių negalėtų atstovauti parapiją: seniūnė Dalija Gudliauskienė ir lektorius Vaidotas Ickys.

20160410 115256 resizedKun.Raimondas Stankevičius pateikė informaciją apie tebevykstančius teisinius procesus, kokios galimos perspektyvos ir pasekmės, išsamiau pakalbėjo apie šiuo metu vykstančių bylų padėtį, apie bylas, kurios jau baigtos ir kt. Taip pat kunigas išreiškė savo pritarimą, kad parapijai reikalingas ūkvedys, bet per praėjusius metus nebuvo rastas tuo galintis užsiimti asmuo, kvietė parapijiečius siūlyti ir siūlytis į šias pareigas. Kun. R. Stankevičius pateikė Tarnysčių parapijoje projektą ir paragino parapijiečius užsirašyti sąrašan siūlomiems darbams atlikti bei kvietė pamąstyti, kokių dar darbų – paslaugų reikėtų Vilniaus parapijai.

Apie Vilniaus bažnyčios šildymo įrengimo komisijos nuveiktą darbą papasakojo jos pirmininkas kurt. Nerijus Krikščikas. Yra vilties, kad kitąmet Parapijos ataskaitinio susirinkimo metu jau nešalsime. Bet tam reikėtų surinkti dar tiek pat lėšų, kiek jau yra paaukota šiais metais šildymo įrengimui.

„V.r.ž.“ inf.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas