Gegužės 17 dieną įvyko pirmasis naujos sudėties Vilniaus parapijos seniūnų tarybos posėdis. Tarybą dabar sudaro: dvasininkai kun. Raimondas Stankevičius ir gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, pirmininkas Giedrius Vaitiekūnas, nariai: Irena Ivaškienė, Aušrinė Čižikienė, Irena Petrylienė, Viktorija Liauškaitė, Austėja Nakienė, Simona Česnakaitė, Rasa Ylaitė. Posėdžiui pirmininkavo pirmininkas Giedrius Vaitiekūnas. Posėdį Dievo Žodžiu ir malda pradėjo Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.

Giedrius Vaitiekūnas pakvietė dalyvaujančius posėdyje pasvarstyti, kaip suprantame parapijos kontekste mūsų stiprybė, grėsmės, silpnybės ir galimybės.

Naujosios sudėties tarybos posėdis vyko sklandžiai ir priimta nemažai sprendimų. Vasaros sezonas įsibėgėja ir nutarta, kaip ir ankstesniais metais, sezono metu budėti bažnyčioje, kuri yra nepamiršta, gausiai lankoma. Priimtas sprendimas, jog Kapinių šventė Liepynės kapinėse vyks birželio 16 d. (šeštadienis), o Dubingių kapinėse rugsėjo 8 d. (šeštadienis). Taip pat bendru sutarimu buvo palankiai sutiktas, kol kas žodinis, paklausimas iš Metodistų Bažnyčios dėl galimybės jiems pasinaudoti Reformatų bažnyčios pastatu Vilniuje pamaldoms sekmadieniais po pietų. Aptarti ir kiti Vilniaus parapijai svarbūs klausimai. Tiesa, keletas klausimų buvo atidėta kitam posėdžiui, kuris numatytas vasaros pabaigoje: Centro seniūnija vis dar neturi išsirinkusi seniūno, taip pat dar neapsispręsta dėl parapijos tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūros.

Naujoji parapijos taryba kviečia visus aktyviai veiklai ir visada laukia pasiūlymų, paskatinimų ar pastabų iš visų parapijiečių.

Posėdis baigtas Dievo Žodžiu ir Malda.

Viktorija Liauškaitė

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas