Nacionalinė vargonininkų asociacija vilniečius ir miesto svečius vėl kvietė į Advento ir Kalėdų muzikos koncertus VOX ORGANI CATHEDRALIS Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Vidudienio koncertai vyko nuo gruodžio 13 iki 29 dienos, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.

Vargonų koncertų ciklą gruodžio 13 d. pradėjo vargonininkė Dovilė Savickaitė.

O gruodžio 29 d., skoningai Kalėdų šventėms išpuoštoje Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, vargonavo Vilniaus reformatų bažnyčios vargonininkė GRAŽINA PETRAUSKAITĖ. Skambėjo J. S. Bacho, J. Pachelbel‘io ir O. Mesiano kalėdinė muzika.

Gražina vidudienio koncertą pradėjo Johano Sebastiano Bacho (1685-1750) Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich  (Krikščionys, girkit nuoširdžiai) – gerai pažįstama melodija (Evangelikų giesmyne – Nr.16), kurios kilmė – grigališkasis choralas Bernelis mums gimė.

Antrasis kūrinys – Johano Pachelbel‘io (1653-1706) Wie schön leuchtet der Morgenstern (Kokia skaisti žvaigždė aušros – E.G. Nr.32) – taip pat giedama mūsų bažnyčiose pamaldose, skirtose paminėti Tris Išminčius, 45-os psalmės žodžiais.

Vargonininkė Gražina mėgsta groti praėjusio amžiaus prancūzų kompozitoriaus Oliverio Mesiano (1908-1992) kūrinius. Šiame koncerte girdėjome dvi meditacijas iš gan sudėtingo ir klausytojui, ir atlikėjui kūrinio – 9-ių dalių La Nativite du Seigneur (Viešpaties gimimas), kuris laikomas kompozitoriaus krikščioniško tikėjimo išpažinimu. Kūrinys parašytas 1935- ų metų vasarą, atostogaujant kalnuose – Prancūzų Alpėse, Grenoblyje, kai kompozitoriui tebuvo 27-eri. Kūrinyje girdime melodijas, įkvėptas kalnų grožio ir viduramžių katedrų vitražų, vaizduojančių Jėzaus gimimą. Gražina grojo V-ą, VI-ą ir VIII-ą meditacijas: Les enfants de Deu (Dievo vaikai), Les anges (Angelai) ir Les mages (Išminčiai).

Koncerto programėlėje rašoma:

V-a dalis: Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais. Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: Arba, Tėve!( Jn 1,12; Gal 4,6).  Šios pjesės pirmoje dalyje parodoma Dievo galia, o antroje – grįžtama į sielos pasaulį, kur per Jėzaus dvasią pajuntame tą galią savo širdyse. Dievo vaikais tapti įmanoma...

VI-a dalis: pagrindu paimtos eilutės iš Evangelijos pagal Luką: Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama Garbė Dievui aukštybėse /Lk 2, 13,14/. Muzika atvaizduojamas milžiniško angelų pulko lengvas ir nevaržomas plasnojimas.

VIII-a dalis: eilutės iš Evangelijos pagal Matą: Išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties vieta, kur buvo kūdikis /Mt 2,9/. Pats Mesianas rašo: Ta žvaigždė, pastebėta Rytų išminčių, jų ilgos kelionės metu buvo dingus, bet štai ji vėl atsiranda ir veda juos tiksliai į tą vietą, kur gimė Vaikelis. Ir jie seka žvaigžde su savo kupranugariais, tarnais, dovanomis – tylus ir didingas karavanas. Tai kompozitorius pavaizdavo muzikine kalba, o vargonininkė Gražina tą pasakojimą įtaigiai perteikė klausytojams vargonais.

Paskutinis Gražinos pagrotas kūrinys vėl buvo J. S. Bacho – Der Tag, der ist so freudenreich (Ši diena yra labai linksma). Šis choralinis preliudas yra XIV a. Kalėdų giesmės Dies est laeticia (Džiugesio diena) variacija, perteikianti džiugią nuotaiką – džiaugsmą ir pakylėjimą, kuri labai tiko Kalėdų laikotarpio koncertui.

Džiaugiamės, kad Vilniaus reformatų bažnyčioje vargonuoja pripažinta šalyje vargonininkė, Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, koncertuojanti solo ir su įvairiais atlikėjais, kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje Gražina Petrauskaitė.  

 „V.r.ž.“ inf.

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas