Alė Klovaitė

Eilinis Vilniaus reformatų parapijos tarybos posėdis įvyko 2019 m. vasario 21 d.  Jame dalyvavo parapijos seniūnų tarybos nariai, pirmininkas, kuratoriai, kunigas.

Svarbiausias parapijos tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas: teritorijos aplink Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios pastatą sutvarkymas.

Kurt. Nerijus Krikščikas papasakojo apie 2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvykusį pasitarimą, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl teritorijos aplink Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios pastatą sutvarkymo. Buvo diskutuota ar turėtų būti atkuriama istorinė tvora ir formuojama uždara erdvė aplink bažnyčios pastatą, ar turėtų likti atvira žalioji erdvė visuomenei. Šios teritorijos būklė yra svarbi Bažnyčiai ir bendruomenei, ir savivaldybei. Miesto investicijos turėtų būti pateisintos galimybe viešąja erdve naudotis miestiečiams. Reikėtų parengti preliminarius teritorijos tvarkymo sprendinius. Išklausyti bendruomenės pageidavimus, aptarti su profesionalais. Svarbu ne tik pagerinti objekto kokybę, įrengti apšvietimą, bet dar svarbiau viešajai erdvei suteikti prasmę. Kurt. N. Krikščikas informavo, kad Savivaldybė šiuo klausimu organizuos dar vieną pasitarimą 2019 m. kovo 28 d., todėl svarbi evangelikų reformatų bendruomenės nuomonė.

Posėdyje dalyvavę kuratoriai ir parapijos tarybos nariai pasidalino savo mintimis, kaip galėtų būti tvarkoma teritorija aplink bažnyčią. Nors kai kurie kalbėjusieji ir  norėtų, kad būtų atkuriama istorinė tvora, bet atsižvelgiant į tai, jog bus reikalingos didelės investicijos, o bendruomenė prisidėti finansiškai daug negali, parapijos seniūnų tarybos pirmininkas Giedrius Vaitiekūnas pasiūlė, kad reikėtų organizuoti sutarties sudarymą su miesto savivaldybe tvarkyti aplinką apie bažnyčią, atsisakant pretenzijų statyti tvorą. Karoliniškių seniūnė I. Ivaškienė pasiūlė šį klausimą aptarti su kiek galima daugiau bendruomenės narių. 2019 m. kovo 3 d., po pamaldų, bažnyčioje bus supažindinti parapijiečiai su teritorijos tvarkymo apie bažnyčios pastatą  koncepcija ir išgirsta bei įvertinta bendruomenės narių nuomonė šiuo klausimu.

Parapijos tarybos pirmininkas G. Vaitiekūnas informavo, kad parapijoje yra žmonių, kuriems  reikalinga pagalba ir patikino, kad bendradarbiaujant su seniūnais, Senjorų draugija ir LERJD Radvila  pasistengsime padėti žmonėms.

Paskelbta,  kad 2019 m. vasario 27 d S. Konarskio mokyklos mokiniai prisimins Simoną Konarskį prie atminimo akmens, Muitinės g. 35, Vilniuje.

Kun. R. Stankevičius informavo, jog š.m. balandžio 27 d.  Kaune vyks bažnyčios atgavimo šventė. Kviečiami visi galintys dalyvauti, taip pat kviečiamas Vilniaus reformatų bažnyčios choras.                                                                                                                                              

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas