Dalija Gudliauskienė

Birželio 9 d. Vilniaus reformatų bažnyčioje buvo švenčiamos Sekminių – Bažnyčios užgimimo pamaldos. Jas laikė abu Vilniuje reziduojantys dvasininkai: klebonas kun.Raimondas Stankevičius ir generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas. Pastarasis pasakė pamokslą, kuriame nuskambėjo mintis, jog tik Šventoji Dvasia įgalina susikalbėti, suprasti vieniems kitus įvairių konfesijų, profesijų, įsitikinimų, išsilavinimų tikintiesiems, kurie yra apšvieti Šventosios Dvasios, kurie tiki, jog Ji kyla iš Dievo Tėvo ir Sūnaus Jėzaus Kristaus.

Šių metų Sekminių pamaldos Vilniaus reformatų bažnyčioje buvo iškilmingos, tikrai šventinės ne tik parapijiečiams, bet ir į mūsų parapijos gyvenimą sėkmingai įsijungusiai Lahayne šeimai, kurioje net šeši asmenys. Iki šio sekmadienio parapijiečiais – reformatais galima buvo laikyti tik tėvus. Geriausiai pažįstamas  –  šeimos tėvas, kuratorius Holgeris Lahayne, Rima Lahayne vilniečiams veda Biblijos studijas, tad jas lankantys taip pat spėjo geriau įvertinti jos atsidavimą Viešpaties tarnystei.

Jaunylis Liudvikas (Ludvic) šauniai gieda parapijos chore Giesmė, savo skaidriu diskantu paįvairindamas įvairiaamžį mūsų chorą. Juo labai džiaugiasi vadovė – vargonininkė Gražina. Amelija (Amelie) nustebino prieš Kalėdas parapijiečių surengtoje mugėje pateikusi įdomių darbelių – lipdinių, kurių ne vienas įsigijome ir pritrūko...

O vyresnieji Izabelė (Isabelle) ir Benjaminas kol kas mažiausiai mums pažįstami, nes tebegyveno Šiauliuose. Tad Sekminių dieną priėmę Krikštą ir patvirtinę savo Tikėjimą reformatų išpažinime prieš Dievą ir Jo surinkimą - Vilniaus parapiją, tapo tikrais mūsų parapijiečiais.

Tad Vilniaus bažnyčioje buvo triguba šventė – Sekminės (Bažnyčios gimimo diena) – Krikštas – Konfirmacija.

Po Krikšto ir Konfirmacijos liturgijos Izabelei ir Benjaminui parapijos klebonas kun.R.Stankevičius įteikė Krikšto ir Konfirmacijos Pažymėjimus. Naujus parapijiečius pasveikino parapijos tarybos pirmininkas Giedrius. Siurprizas parapijiečiams – jų pusbrolio Arno muzikinis pasveikinimas – giesmė, akompanuojant gitara. Muzika skambėjo per visas pamaldas: giedojo Giesmės choras, paruošęs specialiai Šventosios Dvasios atsiuntimo šventei skirtas giesmes, per Komunijos dalinimą solistas Valdas Striužas, akompanuojant vargonais Gražinai Petrauskaitei, sugiedojo švedų giesmę Koks Didis Tu, šlovinančią Visatos Kūrėją, o pamaldas pradėjome visai bažnyčiai darniai giedant O džiaugsminga, išganinga ta Sekminių skaisti diena, be kurios lyg ir Šventė ne šventė...

Po tokių iškilmingų pamaldų – renginių pabaigoje dauguma parapijų susirenka dar pabendrauti Agapėje, deja, vilniečiai tokios dovanos neturi, nes po pamaldų mūsų bažnyčioje kunigai skuba suteikti dvasinį palaiminimą ir džiaugsmą sieloms kitose šalies bažnyčiose jų laukiantiems reformatams. Tikimės, kad pagausėjus darbuotojų Viešpaties vynuogyne, ir Vilniuje po pamaldų kunigai nebeskubės, o galės dar pratęsti bendrystę ir su vilniečiais.

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas