Rugsėjo mėnesį Švedų evangelikų ekumeninės Bažnyčios, bendradarbiaujančios su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia (Biržų rajono viešosios įstaigos "Vaiko užuovėja" steigėja), kvietimu ir lėšomis Vekšės (Švedija) savivaldybėje lankėsi Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Pranaitienė, Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis, viešosios įstaigos ,,Vaiko užuovėja" darbuotojai Danutė Nindriūnaitė ir Vidmantas Navalinskas.Svečiai buvo supažindinti su Švedijos politine sistema, savivaldybės struktūra bei socialinių tarnybų darbu. Išskirtinis šio miesto bruožas – pasiekimai ekologijos srityje. Vekšė garsėja kaip žaliausias Europos miestas.

Pagrindinė viešnagės vieta – vaikų socializacijos centras Rido Bruno (Ryd Brun) vietovėje. Čia biržiečiai praleido dvi dienas. Su įstaigos veikla ir darbo metodais supažindino centro direktorius Larsas Fredriksonas.

Rido Bruno centras – valstybinė institucija, veikianti jau 20 metų. Į šią instituciją patenka vaikai nuo 13 iki 16 metų amžiaus, turintys psichosocialinių problemų, linkę nusikalsti ar piktnaudžiaujantys psichotropinėmis medžiagomis. Jaunuoliai čia būna 8−9 mėnesius, jiems teikiama kompleksinė pagalba. Įstaigoje vienu metu gali gyventi 20 paauglių. Jie mokosi netoli centro esančioje specialioje mokykloje. Dirbant su vaikais siekiama, kad jie patys norėtų pakeisti savo gyvenimą. Centras vadovaujasi mokslininkų rekomendacijomis apie efektyvų elgesio kitimą ir naudoja tik mokslininkų patvirtintus metodus. Ypač nemažai dėmesio skiriama darbuotojų profesinei kompetencijai, todėl darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, tobulina savo žinias bei kvalifikaciją. Centre taikomos įvairios programos, ieškoma naujų darbo metodų.

Naudojamos elgesio korekcijos bei kriminalinės prevencijos programos, daromas poveikis per jaunuoliui artimą aplinką, taikoma darnios šeimos bei dialektinio elgesio terapija.

Biržiečiai taip pat apsilankė Vekšės evangelikų ekumeninės Bažnyčios bendruomenės namuose. Šioje Bažnyčioje vykdoma intensyvi socialinė veikla, yra aktyvios jaunimo grupės. Paskutinę vizito dieną svečiai iš Biržų vyko į kitas įstaigas, skirtas vaikams ir jaunimui. Susipažino su sutrikusio intelekto vaikų ir jaunimo centro bei Atviro jaunimo centro veikla, apžiūrėjo pastatą, kuriame veikia jaunimo kavinė, kur niekur nedirbantis ir nesimokantis jaunimas gali ateiti tiesiog praleisti laiką, pabendrauti vieni su kitais ar jaunimo darbuotojais.

Prieš išvykdami biržiečiai parapijos namuose susitiko su Vekšės evangelikų ekumeninės Bažnyčios bendruomenės, remiančios vaikų namus ir finansuojančios šį projektą, nariais. Kunigas Gunaras Petersonas bei kiti susitikimo dalyviai domėjosi vaikų gyvenimu Biržų rajone, viešosios įstaigos ,,Vaiko užuovėja" perspektyvomis. Aptartos tolimesnio bendradarbiavimo gairės, nutarta tęsti projektą, kuriame ir kiti viešosios įstaigos ,,Vaiko užuovėja" darbuotojai bei jų socialiniai partneriai galės įgyti naujų žinių bei kompetencijų, reikalingų dirbant su rizikos grupės vaikais.

Biržų rajono savivaldybės informacija

Straipsnis paimtas iš http://www.birzai.lt/index.php?-965679506

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas