Sveikiname LRIKD garbės pirmininką Sigitą Kregždę

2020 metų pabaigoje, gruodžio 24 dieną, gražią 90-ies metų sukaktį šventė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos bei kitų Lietuvos draugijų garbės pirmininkas, žymus Lietuvos pedagogas ir mokslininkas, psichologijos prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, reformatas iš Biržų krašto, Papilio valsčiaus Smaliečių kaimo ūkininkų sūnus. 

LRIKD valdyba, sveikindami dr. SIGITĄ KREGŽDĘ, rašė: Profesorius ir telkė, ir vedė į priekį... daug prasmingų visuomeninių kultūros ar kitų draugijų jau baigė savo misijas, o Reformacijos draugija tebeveikia ir atlieką naujus darbus, siūlo ir įgyvendina prasmingus sumanymus – jie svarbūs Draugijai, Vilniui, Lietuvai

Draugijos viena iš svarbiausių šio meto veiklų – paminklo Reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams pastatymas Vilniaus Reformatų skvere, priešais istorinę Reformatų bažnyčią. Tai bus ne tik Lietuvos raštijos pirmųjų darbininkų atminties išsaugojimas, Reformacijos – tiek daug davusios Lietuvos visuomenės ugdymui – priminimas, bet ir istorijos, kultūros mokykla po atviru dangumi. Skvere galės skambėti sakrali muzika, giesmė, bus atminimo vieta išėjusiems žymiems mūsų protėviams, jų pastangų ir pasiekimų įamžinimas.

Prof. Sigitas Kregždė didžiuojasi, kad Jo senelis iš motinos pusės Martynas Ajutis (1861-1936) buvo reformatų Bažnyčios kuratorius, kad Jį tikybos mokė kunigas Mykolas Frankas, kuris buvo ne tik dvasiškis, bet ir geras pedagogas. Papilio klebono kun. M. Franko, taip pat kunigų Povilo Jašinsko ir Aleksandro Balčiausko suteiktos teologinės žinios bei nuostatos išliko Profesoriui visam gyvenimui. 

Prof. SIGITAS KREGŽDĖ gimė 1930 m. gruodžio 24 d. Smaliečiuose, Papilio valsčiuje. Mokėsi Papilio vid. mokykloje. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Pedagogikos ir psichologijos fakultetą, 1957 m. – aspirantūrą Kijevo universitete, 1959 m. apgynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją iš psichologijos (dabar daktaro), 1983 m. – psichologijos mokslų daktaro (dabar habilituoto daktaro). 1954-2002 m. Vilniaus pedagoginio instituto (nuo 1991 m. Vilniaus pedagoginis universitetas) dėstytojas, 1959-1979 m. ir 1983-1989 m. instituto Psichologijos katedros vedėjas, nuo 1985 m. profesorius. Skaitė paskaitas Erfurto, Vroclavo, Maskvos, Sankt Peterburgo, Kijevo, Odesos, Rygos, Tartu, Tbilisio, Alma Atos, JAV (Vašingtono, Niujorko, Filadelfijos, Pitsburgo) universitetuose. 1973-1983 m. Visuomenės profesinio orientavimo instituto direktorius. 1962 m. žurnalo Pedagogika ir psichologija, 1980-1991 m. žurnalo Psichologija, atsakingasis redaktorius. Nuo 1992 m. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas, nuo 2013 metų – jos Garbės pirmininkas.

InfoRef_LT

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376