Rugpjūčio 6-9 d. Lietuvoje lankėsi Lipės žemės (Vokietija) evangelikų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Dietmar Arends. Vilniuje jis susitiko su Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios (LERB) vicesuperintendentu kun. Tomu Šernu, o sekmadienį pamokslavo Biržų reformatų bažnyčioje. Sekmadienio popiete kun. D. Arends dalyvavo Biržų žydų bendruomenės sunaikinimo 80-ečio paminėjime, aukų atminimo ir pagerbimo renginyje-eisenoje Atminties kelias, kuri prasidėjo buvusioje geto teritorijoje, šalia Žydų gelbėtojų atminimo skvero, Dagilio-Žemaitės gatvių sandūroje.

Eisenoje dalyvavo svečiai: Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus pav. Peter Gerard Jacob Zwart, LR Seimo narys Emanuelis Zingeris, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky, taip pat Biržų rajono politikai, savivaldybės meras Vytas Jareckas ir kt. bei katalikų bei reformatų dvasininkai.

Senosiose žydų-karaimų kapinėse emocionaliai kalbą pasakė svečias iš Vokietijos gen. superintendentas  kun. Dietmar Arends, o jį lydėjęs LERB katech. Holgeris Lahayne pasakė Maldą prie Holokausto memorialo Pakamponyse ir sulaukė E. Zingerio ir F. Kukliansky nuoširdžios padėkos.

Renginį organizavo Biržų rajono savivaldybė bei partneriai: Biržų žydų kultūros ir istorijos draugija ir Tarptautinė komisija nacių ir sovietų nusikaltimams įvertinti. Prie renginio organizavimo prisidėjo ir LERB kurt. Merūnas Jukonis, kuris kitą dieną svečiui kun. D. Arends aprodė Biržų kraštą.
Lipės žemės evangelikai tampriai susiję su Biržų žydų paveldo išsaugojimu. Dalis jų yra krikščionių-žydų bendrystės draugijos nariai. Jie beveik prieš dešimtmetį inicijavo ir kelis metus iš eilės kartu su Aušros mokyklos tolerancijos ugdymo centro mokiniais, vadovaujamais mokytojo Vidmanto Jukonio, tvarkė apleistas senąsias Biržų žydų kapines, o taip pat kelis metus kartu organizavo Atminimo renginius. Tuomet organizavimu iš vokiečių pusės rūpinosi mums gerai pažįstami dvasininkai iš Vokietijos Lipės žemės: LERB garbės kuratorius kun. Erhard Mische ir kun. Miroslav Danys.

InfoRef_LT

 

 

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas