Ant Dubingių piliakalnio – reformatų maldos ir giesmės

Dubingių piliavietėje, buvusios reformatų bažnyčios vietoje, rudens pradžioje – pirmą rugsėjo šeštadienį – reformatai renkasi Malda ir Giesme paminėti kunigaikščius Radvilas ir kitus, kurių kūnai ilsisi buvusiame šventoriuje. Šiemet dalyvauti pamaldose, kurias laikė 6 dvasininkai, atvyko itin gausus tikėjimo brolių ir seserų būrys iš įvairių Lietuvos parapijų, taip pat dalyvavo ir liuteronų.

Po homilijos, giesmių, gen. superintendentas kun. R. Stankevičius dėkojo Dievui už reformatų globėjus kunigaikščius Radvilas ir išvardijo po buv. reformatų bažnyčios Dievo stalo vieta 2009 m. rugsėjo 5 d. sarkofage perlaidotus Radvilas, jų žmonas, vaikus: LDK kancleris, Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Juodasis, jo žmona Elžbieta Šidloviecka-Radvilienė, LDK kancleris, Vilniaus vaivada ir didysis etmonas Mikalojus Radvila Rudasis, jo sūnus Mikalojus Radvila, Mikalojaus Radvilos žmona Elena Hlebovičaitė, M. R. Rudojo vaikaitis Mikalojus Radvila, Jonušo VI Radvila ir Kristupo Radvilos Perkūno pirmoji žmona Ana Sobkovna. Taip pat prisiminti Dubingiuose tarnavę ir mirę bei galimai palaidoti bažnyčios šventoriuje: Demetrijus Paulius (mirė 1650 m.),  Krainskis Jonas (mirė po 1700 m.), Tšečiakas Mikalojus (mirė 1704 m.), Nerlichas Andrius (mirė apie 1712 m.).

Dr. Dariusz Bryćko, 2022 metais ordinuotas katechetu ir paskirtas patarnauti Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenei Varšuvoje (lenkų kalba), skaitė pamokslą apie pirmąjį kankinį Steponą.  

Po pamaldų aplankyti specialiu pastatu nuo aplinkos poveikio apdengti išlikę Radvilų rūmų - pilies rūsiai, bendrauta Agapėje, naujojoje Dubingių Šv. Jurgio bažnyčioje susitikta su klebonu kun. Dainiumi Jančiausku ir šios šventovės mecenate Aurelija Rusteikiene. Šiltas ir nuoširdus susitikimas baigėsi jautria ev. reformatų dovana Dubingiams – smuikininko Liudviko Lahayne atliekamais kūriniais.

Tą pačią dieną Dubingiuose, prieš pamaldas lankėsi Lietuvos Reformacijos ir kultūros draugijos valdyba, vadovaujama pirmininko Donato Balčiausko.

Asvejos regioninio parko Lankytojų centre įvyko susitikimas su Dubingių seniūnu Kęstučiu Kaminsku, Dubingių seniūnijos renginių organizatore Renata Mažeikyte-Čeponiene, Dubingių bendruomenės tarybos narėmis Gražina Pateckiene ir Janina Višumirskiene. D. Balčiauskas, pasidžiaugęs, kad Dubingiams suteiktas 2024 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardas, palinkėjo sėkmės įgyvendinant užsibrėžtus kilnius tikslus, plačiai visuomenei suteikiant galimybes artimiau susipažinti su šiuo nepaprastai įdomaus regiono kultūriniu savitumu. Draugijos vicepirmininkė, Paminklo Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams statymo Vilniuje, Reformatų sode, komiteto-fondo kanclerė doc. dr. Ina Dagytė-Mituzienė pristatė Draugijos ir Dubingių bendruomenės bendradarbiavimo sutarties projektą, kuriame, be kita ko, numatoma suderintomis priemonėmis ir būdais tarpusavyje bendradarbiauti, siekiant abipusiškai naudingų tikslų: keistis patirtimi, aktualia informacija, plėtoti bei įgyvendinti veiklas, renginius, parodas, konferencijas, programas, projektus, stovyklas ir kitas priemones, susijusias su Lietuvos Reformacijos istorija bei kultūra ir Dubingių istorinio kultūrinio lauko plėtote ir vertės išryškinimu. „Geranoriškumu ir bendromis pastangomis grįstais abiejų šalių – Draugijos ir Dubingių bendruomenės – santykiais šioje sutartyje numatoma skatinti ir įtraukti šia tematika besidominčius Lietuvos Reformacijos istorinių centrų – Dubingių, Vilniaus, Biržų, Kėdainių, Tauragės žmones, ypač jaunimą, į kryptingas, rezultatyvias ir pagal galimybes inivatyvias kultūrines veiklas“, - pabrėžė I. Dagytė -Mituzienė. Sutarties projektas įteiktas bendruomenės atstovėms.  

InfoRef_LT

Nuotraukos A. Arlauskienės:

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376