Choro iš JAV koncertai

Didžiąją Velykų savaitę Lietuvos reformatų bažnyčiose koncertavo puikus kolektyvas iš JAV, Pietų Karolinos valstijos, Erskino koledžo mišrus choras, vadovaujamas dr. Keith‘o D. Timms‘o, kuris yra Erskino koledžo muzikos katedros vedėjas.

Chorui akompanuoja prof. Susan‘a Dowis Collins, pastaruosius 15 metų dirbanti Erskino koledže kaip muzikos pedagogikos dėstytoja ir akompaniatorė.

Pirmuoju koncertu Didįjį ketvirtadienį choras pradžiugino Kėdainių visuomenę. Kaune choras Didįjį penktadienį dalyvavo vakarinėse pamaldose Reformatų bažnyčioje ir po jų atliko koncertinę himnų ir giesmių programą. Koncertinį turą Lietuvoje Erskino koledžo mišrus choras užbaigė Velykų sekmadienį po pamaldų Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje.

Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti (Iz 53,5).

Šia Izaijo pranašystės ištrauka gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius Didžiojo ketvirtadienio vakarą Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje pradėjo JAV Erskino krikščioniško koledžo mišraus choro nuostabų ir jautrų giesmių Velykinį koncertą.

Svečiai atliko ne tik žinomas krikščioniškas giesmes, himnus anglų kalba, bet net keletą išmoko ir lietuviškai, tuo labai pradžiugindami klausytojus.

Erskino koledžas, įsikūręs Due Veste, Pietų Karolinos valstijoje, JAV, yra keturių studijų  metų krikščioniškas laisvųjų menų koledžas, priklausantis Asocijuotai reformatų presbiterionų bažnyčiai (ARPB), kurios misijos darbuotojai yra Kaune tarnaujantys Frankas ir Emily van Dalenai.

Nuo pat jo įkūrimo 1839 metais, koledže studentai jaučiasi kaip namuose. Erskino studentai gauna ne tik aukštos kokybės išsilavinimą, pagrįstą bibline pasaulėžiūra, bet įgyja ir daug kitų žinių, tikėjimo pagrindų, subręsta.  Erskine studijuoja per 850 studentų, o Erskino koledžo Muzikos departamentas suteikia galimybę jiems pasirengti menininko karjerai arba tiesiog užsiimti šia veikla savo  malonumui ar atsipalaidavimui. Įvairių specialybių studentai dalyvauja viename iš daugelio instrumentinių ar chorinių ansamblių. Vienas iš tokių kolektyvų yra Erskino koledžo mišrus choras, kuriame gieda per 20 jaunuolių.

Erskino koledžo mišrus choras atlieka beveik visų svarbiausių muzikinių laikotarpių kūrinius, daugiausia dėmesio skirdamas sakraliniams kūriniams. Choristai kiekvieną semestrą rengia daugybę pasirodymų universiteto miestelyje ir už jo ribų, taip pat kasmet rengia gastroles.  Ankstesnių gastrolių metu kolektyvas lankėsi daugelyje Jungtinių Amerikos Valstijų miestų ir Europos šalyse: Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Italijoje ir Škotijoje. 1917 metais lankėsi Lietuvoje, giedojo Vilniaus reformatų bažnyčioje. Kadangi choras atvyko per Velykų savaitę, jų pasirodyme skambėjo giesmės šia tema. Kai kurios buvo giedamos net lietuviškai! Pv.: Evangelikų Giesmyno giesmė 59 Aleliuja, džiaugsmingiausiai ir giesmė 39 Dievo Avinėli. Kitos giesmės buvo anglų kalba, bet yra ir mūsų Giesmyne, pavyzdžiui, giesmė 201 Jėzau skaisčiausias.

Giesmę Aleliuja, džiaugsmingiausiai (muz. Ph. Nicolai) lietuviškai giedojo  solistė dr. Hannah Timms, kuri yra Erskino koledžo Muzikos depaartamento docentė ir vokalo studijų koordinatorė. O Dievo Avinėlį – Viešpaties Vakarienės giesmę atliko solistai antro kurso studentai: sopranas matematikė Hailey R. James ir tenoras Etkan‘as Harpes‘as, studijuojantis muziką.

 Giesmės God so loved the World (Dievas taip pamilo pasaulį, muz. B. Chilcott) solistė Stephanie Casanova, trečio kurso muzikos specialybės studentė.

Koncertuose skambėjusią Amazing Grace (Nuostabi malonė, muz. John Newton) atpažinome daugelis, nes ją repertuare turi dažnas bažnytinis choras.

Būdami Lietuvoje choristai susitiko su bendramoksliais Kauno ev. reformatų bažnyčioje ir kartu giedojo psalmes bei giesmes tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis. Choras grįžo į JAV, pasiryžęs išmokti 16 psalmių lietuviškai, o vėliau jas atlikti JAV bažnyčiose.

 InfoRef_LT

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376