Lietuvos Biblijos draugijos, įsteigtos 1992 metais, viena iš devynių krikščionių Bažnyčių steigėjų yra Lietuvos Reformatų Bažnyčia. Šių metų susirinkime Reformatų Bažnyčiai atstovavo Vilniaus ev. reformatų parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, kurt. dr. Renata Bareikienė, LBD direktorių tarybos narė nuo1992 metų, parapijietės Genovaitė Mikalajūnienė bei Danutė Kavaliauskienė.

 

Kovo 21 d. vykusiame visuotiniame susirinkime Lietuvos Biblijos draugiją sveikino svečias iš Jungtinių Biblijos draugijų – Biblijos vertimų departamento vadovas Alexanderis Schweitzeris. Jis pasidalijo mintimis, kaip svarbu žmogui turėti Šv. Rašto vertimą gimtąja kalba. Kaip visada, renginys prasidėjo malda ir trumpu sakralinės muzikos koncertėliu. Šį kartą giedojo Ortodoksų Bažnyčios giedotojų grupė, kurioje gieda ir LBD tarybos narys, šios bažnyčios kunigas tėvas Vitalijus Mockus.

LBD12014 metų veiklos ataskaitą pateikė LBD direktorė Vilhelmina Kalinauskienė. 2014 metai Biblijos draugijai buvo tikrai vaisingi, išleista nemažai naujų leidinių. LBD ne tik leidžia bei platina Biblijas lietuvių, rusų kalbomis, bet ir organizuoja renginius, konkursus moksleiviams. 2014 metais įvyko trečiasis konkursas moksleiviams „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai". Taip kviečiami vaikai burtis bendram siekiui kūrybingai ir įdomiai atskleisti Šventojo Rašto išmintį ir grožį.

Pirmą kartą Lietuvoje išleista išskirtinio dizaino Biblija, skirta šiuolaikinei moteriai – atsižvelgiant į jos gyvenimo džiaugsmą, išlavintą skonį, puoselėjamą šeimos židinį: šviesiais, drobiniais viršeliais, rausvos spalvos tekstu, su apmąstymus skatinančiomis sentencijomis, knygų ištraukomis bei fotografijomis, antrame viršelyje yra kišenaitė įsidėti iškvėpintai nosinaitei ar kitam širdžiai brangiam daikteliui. Ši Biblija gali būti išskirtinė dovana Mamai, Žmonai, Seseriai...

LBD leidžia išmanias Biblijos istorijų knygeles net darželinukams (japonų projektas), kai pridėjus į rašiklį panašią priemonę prie puslapio numerio pasigirsta garsiai vaikui skaitoma Biblijos istorija.

Biblijos draugijos direktorė pasidžiaugė, kad padarytas patalpų remontas, kad pavyko išbristi iš skolų.
Jaunų, gabių, užsienyje apgynusių teologijos mokslų disertacijas, mokslininkų grupė, kurioje dirba ir LBD direktorių tarybos narė dr. Ingrida Gudauskienė, išsikėlė labai ambicingą uždavinį – parengti naują Biblijos vertimą iš originalo kalbų. Tai bus svarbiausias Lietuvos Biblijos draugijos ateinančių metų darbas.

Dr. Renata Bareikienė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas