Latvijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios sinodas 2016 m. birželio 3 d. pakeitė Bažnyčios statutą, oficialiai įvardindamas, kad tik vyriškos lyties kandidatai gali būti ordinuojami į kunigus. Bažnyčios įstatymo pataisoms reikėjo 75 proc. visų sinodo dalyvių pritarimo. Už šį sprendimą balsavo 77 proc. sinodalų: 201 - už, 59 - prieš, 22 - susilaikė.

Iki šiol galiojusiame Bažnyčios statute buvo deklaruojama, kad pagal Latvijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios nuostatus “kiekvienas Dievo pašauktas ir teologinį išsilavinimą įgijęs kandidatas gali siekti ordinacijos”. Sinodalų sprendimu naujasis šventąją tarnystę liečiantis statuto paragrafas skelbia, kad ordinacijos gali siekti tik “Dievo pašauktas ir teologinį išsilavinimą įgijęs vyriškos lyties kandidatas”.

Bažnyčios statuto pokyčiai iš esmės nekeičia Latvijos Bažnyčios požiūrio į šventąją tarnystę, nes moterų ordinaciją Latvijos Bažnyčia sustabdė dar 1993 m., kuomet jos arkivyskupu buvo išrinktas Jānis Vanags. Statuto pataisomis Bažnyčia išsklaidė labiau liberalių krikščionių viltis, kad moterų ordinacija buvo sustabdyta tik laikinai, jog keičiantis Latvijos krikščionybės kultūriniam ir socialiniam kontekstui Bažnyčia ilgainiui keis savo nuostatą šventosios tarnystės atžvilgiu.

Nepasitenkinimą sinodo sprendimu išreiškė Išeivijos Latvijos Liuteronų Bažnyčia, kuri moteris ordinuoja daugiau nei keturis dešimtmečius. Pastaroji dar 2008 m. kunigę Jāną Jērumą-Grīnbergą konsekravo vyskupės tarnystei Liuteronų Bažnyčiai Jungtinėje Karalystėje. 2014 m. Latvijos Išeivijos Bažnyčios sinodo sprendimu į pensiją išėjusio arkivyskupo Elmāro Ernsto Rozīčio vietą taip pat užėmė moteris. Bažnyčios arkivyskupe tapo išrinkta ir 2015 m. konsekruota JAV latvių kilmės liuteronų kunigė Lauma Lagzdins Zušēvica.
Santykiai tarp abiejų Latvijos Bažnyčių paūmėjo 2014 m., kuomet tuometinis Latvijos išeivių arkivyskupas E. Rozītis į kuniges Anglikonų bažnyčios patalpose susibūrusiai “Rygos evangeliškai parapijai” (“Rīgas evaņģēliskā draudze”) ordinavo Ievą Puriņą. Praėjus dviems dienoms po šiuometinio sinodo, Vokietijoje gimęs ir ordinuotas liberalių pažiūrų kun. Mārtiņš Urdzė pareiškė, kad jo administruojama Liepojos Kryžiaus parapija (Liepājas Krusta ev. lut. draudze) dėl “moterims nepalankaus” sprendimo pasitraukia iš Latvijos Liuteronų Bažnyčios sudėties ir prisijungia prie Latvijos Išeivijos Bažnyčios. Šiais veiksmais latvių Išeivijos Bažnyčia viešai demonstruoja pradedanti misijinę veiklą Latvijos Respublikos teritorijoje.

liuteronai.lt

Kun. dr. Darius Petkūnas
 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas