www.evangelija.lt

Tolerancijos maldoje buvo daug pagarbos žmogui – kiekvienam atėjusiajam. Buvo daug kuklaus susižavėjimo pripažintiesiems dėl gerų darbų, dėl tarnystės tėvynei. Viskam, kas vyko Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčioje  apibudinti itin tinka Klemo Intos žodžiai: „Pakilome iki dangaus, bet į dangų nenužengėme... Dirbkime žemėje.“

Rugpjūčio 7-oji Naujosios Akmenės Evangelikų bažnyčioje buvo šventinė diena – vyko iškilmingos pamaldos, kurių metu tarnavo šalyje žinomas žmogus, vienintelis gyvas likęs Medininkų tragedijos liudininkas, buvęs muitininkas Tomas Šernas. Jis – Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas. Kunigas į iškilmingas pamaldas atvyko su žmona. Proga susitikti tolerancijos pripildytai bendrai maldai buvo ypatinga – Tomas Šernas atvežė apdovanojimą mūsų kraštui keturis darbo dešimtmečius atidavusiam Klemui INTAI „Už nuopelnus Vilniui ir tautai.“ Be abejo, K. Inta per tiek darbo ir aktyvios veiklos dešimtmečių yra apdovanotas daugybe pagarbą įprasminusių ženklų, tačiau priminimas apie sausio 13–osios įvykius, apie ryžtą gyvybės kaina ginti tėvynę, brangus.

Iškilmėse dalyvavo Seimo narys S. Bucevičius, Akmenės rajono meras V. Mitrofanovas, mero patarėjas T. Martinaitis su žmona. Į susirinkusiuosius kreipėsi Evangelikų bažnyčios pastorius, labdaringa socialine veikla pagarsėjęs Mindaugas Palionis, kuris priminė susiėjimo dienos  reikšmingumą, pristatė Tomą Šerną, jo atvykimą įvardino kaip pagarbą į pamaldas atėjusiems. Pats superintendentas nesutiko prisiimti garbės, sakė, kad mūsų kraštas tvarka, atsinaujinusia aplinka paliko gerą įspūdį. „Kadangi į aplinką žiūriu iš neįgaliojo vežimėlyje sėdinčio žmogaus pozicijos, tad ir Naujojoje Akmenėje vis smalsavau – ar galėčiau sustoti, užvažiuoti ant šaligatvio. Likau patenkintas. Lietuva vis gražesnė ir gražesnė,“ – sakė T. Šernas. Kalbant svečiui, į maldos namus vis ėjo ir ėjo žmonės, tad jam buvo proga vėl pajuokauti, kad nei Vilniuje, nei Naujojoje Akmenėje gyventojai niekuo nesiskiria – bažnyčioje vyksta nuolatinis judėjimas. T. Šernas padėkojo už kvietimą pamokslauti, skaitė iš Evangelijos pagal Morkų, kvietė melstis, laužė ir dalijo duoną. Pamokslo žodį tarė pastorius M. Palionis, giesmes giedojo Evangelikų bažnyčios giedotojos bei Naujosios Akmenės miesto kamerinis choras, vadovaujamas M. Girskinės.

Meras V. Mitrofanovas Tomui Šernui įteikė padėką už toleranciją ir dėmesį mūsų kraštui. Seimo narys S. Bucevičius pasveikino apdovanotuosius, sveikino ir mero patarėjas T. Martinaitis. Kunigas T. Šernas priminė K. Intai įteikto apdovanojimo istoriją – šis pagarbos ženklas įstatymu įteisintas 2008 metais. „Supratę, kad mirti už tėvynę pasiryžę, mėnesius Seime su ginklu rankose praleidę žmonės pamiršti, pamatę, kad randasi vis daugiau save didvyriais įvardijančių asmenų, nors jokie jų nuopelnai nebuvo žinomi, nutarėme nors kukliai prisiminti ir pagerbti tuos tikruosius, savęs nereklamuojančius, laisvės ištakų didvyrius“, – sakė apdovanojimą Klemui Intai įteikęs T. Šernas.

Iškilmėse daug juokėmės – šmaikštus buvo ir K. Inta, ir T. Šernas, ir meras. Mintys prisirišo prie K. Intos frazės – esame pakilę į dangų, bet dar nenužengę...

Roma JONIKIENĖ

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas