Evangelikų reformatų generalinio superintendento kunigo Tomo Šerno siūlymu lapkričio 14-tą dieną Panevėžyje trečiąjį kartą susirinko bendra Tikėjimo Žodžio ir Evangelikų reformatų Bažnyčių komisija. Tikėjimo žodžio bendrijai susirinkime atstovavo pastoriai Gabrielius Lukošius, Ramūnas Jukna, Darius Širvys ir Mindaugas Palionis. 

Evangelikų reformatų Bažnyčiai komisijoje atstovavo kunigas Tomas Šernas, kunigas Rimas Mikalauskas, Sinodo kuratoriai Petras Puodžiūnas ir Holgeris Lahayne.

Į šį susirinkimą Tomo Šerno kvietimu pasitarti atvyko ne komisijos nariai: kunigas Raimondas Stankevičius, misionieriai Emily ir Frankas van Dalenai bei bažnyčios kanclerė Vita Ickė. Kunigė Sigita Veinzierl  nedalyvavo šiame susitikime dėl užimtumo.

Pirmą kartą (2016.04.01.) susirinkusi komisija atkreipė dėmesį į tai, jog, nepaisant istorinių ir kultūrinių skirtumų, abi evangelinės bažnyčios turi daug bendrumo. Todėl  komisija, su viltimi žvelgdama į jau esančią neformalią evangelinę bendrystę, nusprendė ruošti teologinius dokumentus, kuriais remiantis būtų galima grįsti bažnyčių susitarimus dėl ekumeninio bendradarbiavimo.

Antrąjį kartą bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija susirinko 2016 m. gegužės 3-ją Panevėžyje. Po bendro darbo ir konsultacijų susirinkusi komisija galutinai suderino teologinį dokumentą “Evangelinių bažnyčių Sutarimas dėl mokymo pagrindų. 2016 Panevėžys”,

Šį dokumentą 2016.06.25 apsvarstė ir priėmė Evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodas.

O vėliau, 2016.08.15, minėtą dokumentą svarstė ir priėmė Tikėjimo Žodžio bendrijos Sinodas.

Susirinkimo dalyviai, pasidalinę savo mintimis, su atsargiu optimizmu konstatavo, jog Sinoduose priimtas šios komisijos paruoštas “Evangelinių bažnyčių Sutarimas dėl mokymo pagrindų. 2016. Panevėžys” jau teikia naudą. Šis Sutarimas potencialiai sustiprina abi evangelines bendrijas ne tik galvojant apie viltį dėl evangelinių Bažnyčių ateities Lietuvoje, bet realiai veikia jau dabar. Kartu daromi planavimo ir pasiruošimo darbai Reformacijos 500–ųjų metų jubiliejui,  numatomos vaikų stovyklos šio istorinio jubiliejaus proga. Ši  veikla vyksta evangelinės bendrystės dvasioje, pagarbiai, savanoriškai ir visiškai lygiateisiškai, kaip ir numato  Sutarimas. Visi susirinkimo dalyviai išreiškė viltį, kad bendrystė galės augti Viešpaties garbei ir šių evangelinių bendrijų paguodai. Mūsų tikėjimo protėviai Reformacijos dalyviai šią esminę nuostatą išreiškė svarbiame evangelikų reformatų tikėjimo dokumente:

“Bažnyčios vienybė slypi ne išorinėse ceremonijose ir apeigose, bet Visuotinio tikėjimo tiesoje ir vienovėje. Visuotinis tikėjimas mums perduotas ne per žmonių papročius, o per Šventąjį Raštą, kurio santrauka yra Apaštalų Tikėjimo išpažinimas.” - ANTRASIS ŠVEICARIŠKASIS IŠPAŽINIMAS.1566m

Komisija ir susirinkime dalyvavę svečiai taip pat aptarė būsimus darbus, susijusius tiek su abiejų pusių poreikiais, tiek su Reformacijos jubiliejaus minėjimu.

Numatoma 2017 metų   sausio 28 dieną Kėdainiuose surengti seminarą apie Viešpaties įsteigtus Sakramentus. Reformacijos jubiliejaus proga būtina pasikartoti ir pasitikrinti šią svarbią Bažnyčių tapatybei temą. Tikėtina, jog seminare apie Sakramentus galės dalyvauti platesnis dalyvių ratas: bažnyčių vyresnieji, tarnautojai, EBI studentai, visi besidomintieji.

Taip pat numatoma, kad 2017 metų balandžio 29 Vilniuje Reformacijos jubiliejaus proga bus surengtas dar vienas seminaras dėl krikščioniškų tarnysčių, kapelionatų, bendrų misijų,  evangelinių bažnytinių patarnavimų tvarkos (pav. sutuoktuvių, laidotuvių),  bei liturgijų.

Komisija tikisi, jog šie seminarai – konsultacijos bus naudingi abejoms Sutarimo pusėms, taip pat pravers ir Komisijai rengiant reikiamus dokumentus bendroms tarnystėms, misijoms, kapelionatams. Šie žingsniai priartins ateityje tikėtinai įmanomą susitarimą dėl Dievo Stalo ir Sakyklos bendrystės.   Komisija rinksis į pasitarimus esant poreikiui.

Bendra Tikėjimo Žodžio ir Evangelikų reformatų Bažnyčių komisija

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas