Vengrijos Reformatų bažnyčios kvietimu 2017 m. sausio 30 – vasario 1 d.d. lankiausi Vengrijos Reformacijos lopšyje Debreceno mieste. Tenai buvo švenčiamas Reformacijos jubiliejinių 500 metų ir Reformatų bažnyčios įkūrimo Vengrijoje 450 metų  minėjimo iškilmingas atidarymas. Į iškilmes buvo pakviesti 38 ekumeniniai svečiai iš įvairių protestantiškų pasaulio bažnyčių, kurios yra Vengrijos Reformatų bažnyčios partnerės, arba vengrų Reformatų bažnyčios diasporoje atstovai.

Daugiausia svečių buvo iš Korėjos Presbiterionų bažnyčios – net 8, iš Vokietijos – 5, iš Kanados – 3, iš kitų šalių tokių kaip Taivanas, JAV, Olandija, Škotija ir kt  - po du. Graikija, Ispanija, mūsų kaimynė Lenkija ir Lietuva atsiuntė po vieną delegatą. Dalyvavo ir Pasaulinės reformatų bažnyčių unijos pirmininko pavaduotojas p. Bas Plaisier su ponia. Man smagu buvo susitikti su man pažįstamais Lenkijos Reformatų bažnyčios Vyskupu Marek Izdebski, p. Dietmar Arends iš Lipės. Po dviejų dienų bendravimo įsigijau ir daugiau draugų.

Šventė buvo ypatingai iškilminga, graži ir įspūdinga. Dar man niekada neteko būti tokioje reformatiškoje aplinkoje, tarp taip entuziastingai ir šventiškai nusiteikusų žmonių. Pakanka pasakyti, kad Vengrijoje gyvena 1,15 mln. reformatų, septyniose Vengrijai kaimyninėse šalyse – 2,5 mln. reformatų, o Debrecene daugiau nei 121 tūkst. reformatų.

Šventė prasidėjo antradienio, sausio 31-sios rytą. Visas miestas išpuoštas didžiuliais Reformacijos jubiliejui skirtais stendais, įvairaus dyžio ir formato. Ir nei viename žodis „Reformacija“ nebuvo parašytas iš mažosios „r“ raidės (ne taip kaip mūsų mums darančiame gėdą ir mus žeminančiame nekvalifikuotai sukurtame logotipe).

Aikštėje prieš Didžiąją reformatų bažnyčią, kuri yra Debreceno simbolis, buvo pastatyta apšildoma (lauke buvo 10 laipsnių šalčio) didžiulė palapinė. Joje vyko Agora, tai kažaks panašaus į mūsų knygų mugę Litexpo rūmuose, tik mažesnio maštabo. Daugybė žmonių, daugybė stendų su lieratūra,. įvairiais suvenyrais, knygomis, bukletais, žmonės vaišnami karšta arbata ir kava. Toje palapinėje pastatyta scena nuo kurios svečiai ir vietiniai dalijosi liudijimis ką jiems reiškia Reformacija. Čia žodis buvo suteiktas ir man. Kadangi aš pati save įvardiju kaip „reformate nuo 16 amž.“, tai man nebuvo sunku surasti žodžių, ką man reiškia Reformacija. Po pasiskymo, įgijau gana daug man draugiškų žmonių, jie sakė, kad mano pasisakymas jiems patiko. Aš tuo truputį stebėjausi, nes kalbėti buvo leidžiama tik po 5 min. Mažai ką spėjau pasakyti.

Pasirodo, kad Vengrijoje gyvena daug romų (čigonų) tatybės žmonių, jie sako, kad apie 600 tūkstančių.. Daugelis iš jų yra reformatai, studijuoja teologiją Debreceno kolegijoje. Šiame renginyje pasirodė romų reformatų choras, savo paliudijimu pasisdalino Kolegijos dėstytojas., to choro vadovas.

Dar vienas labai svarbus ir įdomus akcentas buvo taip vadinamas „Reformacijai 500 važiuojamas kelias“. Tai didelis mėlynas sunkvežimis, kuriame įrengta paroda, skirta 500 Refoemacijos jubiliejui. Šis sunkvežimis 2017 metais keliaus per Europą skersai ir išilgai. Kelionę baigs Rygoje spalio mėnesį. Deja, Lietuvoje nesustos, į Biržus neužsuks, nes niekas nepakvietė. Man nepavyko ką nors pakeisti, mršrutas jau sudarytas.

Svarbiausias renginys - tai iškilmingos pamaldos Didžiojoje Reformatų bažnyčioje. Archeologiniai tyrimai rodo, kad toje vietoje bažnyčia jau stovėjo 12 amžiuje, kuri 13 – 14 amžiais buvo keletą kartų perstatinėjama,  plečiama ir tapo didžiausia dominuojančia gotikine šv. Andrejaus bažnyčia. Tačiau, kilus Debrecene dideliam gaisrui, 1802 m. birželio 11 d. per Sekmines sudegė.. Ji tokia kaip dabar yra, statyti buvo pradėta 1805 m., pirmosios pamaldos įvyko1819 metais. Tai labai didelė bažnyčia. Jos rytų – vakarų navos ilgis 55 metrai, plotis 15 metrų , šiaurės – pietų navos ilgis 38 metrai, plotis 14 metrų. Dviejų bokštų aukštis 61 metras. Joje telpa ~ 1500 tikinčiųjų.

Prieš pamaldas prie įėjimo išsirikiavo virš 50 Vengrijos Reformatų bažnyčios vyskupų. Labai džiaugiausi, kad tarp jų buvo ir keturios vyskupės moterys. Po sveikinimų kalbų, visi buvome pakviesti į iškilmingas pamaldas. Įėjus, tikrai apstulbino bažnyčios dydis. Ji  buvo pilnutėlė žmonių, nes ta diena (antradienis) Debrecene buvo ne darbo diena ir visi miestiečiai bei žmonės iš aplinkinų miestelių ir kaimų galėjo atvykti į pamaldas. Daugiausia buvo vidutinio amžiaus žmonės ir labai daug vyrų. Visi labai puikiai ir garsiai giedojo. Pagrindinį pamokslą pasakė vysk. rev. dr. Istvan Szabo, vyskupijos prezidentas. Po jo kalbėjo kiti vengrų vyskupai bei trumpi pasisakymai buvo suteikti ir įvairiems svečiams iš užsienio. Kalbėjo ir mūsų kaimynas lenkas vysk. Marek Izdebski. Noriu pasidžiaugti, kad šioje bažnyčioje, kai lankėsi Debrecene, turėjo garbės pamokslauti ir mūsų kun. Rimas Mikalauskas.

Po pamaldų lankėmės Debreceno miesto Rotušėje, kuri statyti buvo padėta 1531m. Joje įsikūrę didžioji ir mažoji tarybos posėdžių salės, archyvas. Virš centrinio spaustuvės lango tebesipuikuoja dar 1582 m. .išgraviruotas posakis “Mūsų Dievo žodis pasiliks amžinai“.

Miesto, kuris dažnai vadinamas“vengriška Ženeva“, šidyje įsikūrusi Debreceno reformatų teologijos kolegija. Ji įkurta 1538 metais ir nuo tada pradėjo teikti pradinį, vidurinį ir aukštesnįjį išsilavinimą. Nusistovėjusi tokia Kolegijos lavinimo sistema: mokiniai – studentai – dėstytojai – profesoriai – rektoriai. Dabar tai motininė institucija šimtams dukterinių mokyklų ir tapo nacionalinu centru talentingiems studentams. Dabar Kolegijoje dėsto įžymūs Vengrijos profesoriai, kurie puikiai paruošia studentus Debreceno universitetui, turi plačius tarptautinius ryšius. Kolegijoje sukaupta didžiulė biblioteka, turinti 600 000 tomų knygų, turtinga Biblijų kolekcija, kurios pasidžiavimas Liuterio Biblija. Kolegijos muziejuje sukaupta didžiulė bažnytinio meno kūrinių kolekcija. Mums lankantis vyko įžymaus vengrų dailininko Lajos Szalay biblijine tematika kūrinių paroda. Kolegijoje veikia keturių dalių choras „Kantus“, įkurtas 1739 metais. Tai seniausias nuolatos veikiantis choras Vengrijoje. 1838 metais įkurtas institutas mergaitėms. Pats trijų aukštų pastatas labai gražus, vienas gražiausių neoklasikinio stiliaus pastatų Vengrijoje, puikiai renovuotas. Pastato centre, virš įėjimo puikuojasi lotyniškas posakis „Orando et laborando“ (mokykis ir dirbk).

Debreceno kolegija buvo ir yra Debreceno teologinio reformatų universiteto lopšys. Valstybinis universitetas įkurtas 1912 metais. Iš pradžių jis glaudėsi kolegijos pastate. Į dabartinį pastatą persikėlė 1932 metais. Universitetas turi du institutus: teologinį ir pedagoginį. Studentai mokosi 6-ius metus: 5 - ri metai institute ir vieneri praktikos..Universtete studijuoja virš 30 tūkstančių studentų, iš jų 3500 užsieniečių. Tik PhD programą baigę jaunuoliai ordinuojami į kunigus. Veikia puiki Senjorų programa, į ją priimami 50 metų sulaukę žmonės. Joje mokosi apie 150 studentų. Jie studijuoja Senąjį ir Naująjį testamentus, dogmatiką, ekumenizmą, bažnytinę muziką.

Mūsų vadovas džiaugėsi, kad Debrecene reformatai jaučiasi labai gerai, nes jų yra dauguma, ~ 54 %. Reformacijos 500 metų Jubiliejui Valstybė skyrė daugybę pinigų.. Jie galėjo kurti visą edukacinę sistemą, renovuoti, bei atrestauruoti visus pastatus, jie tiesiog švyti. Galime tik džiaugtis mūsų brolių Kristuje vengrų pasiekimais ir dėkoti, kad tiek daug žmonių buvo pakviesta švęsti 500 metų Reformacijos ir 450 metų Reformatų bažnyčios įkūrimo Vengrijoje jubiliejus.ir džiaugtis drauge su jais. O jie dėkojo mums, kad atvykome, sakė, kad mūsų buvimas ir mūsų pasisakymai juos dar labiau praturtino Aš irgi grįžau labai dvasiškai pakylėta, didžiuodamasi, kad esu tokios didelės reformatų bendrijos dalelytė..Esu labai dėkinga Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai, kuri pasiūlė man vykti į šią kelionę.

Būčiau nedėkinga broliams vengrams nepasakiusi, kad buvo suruošti prabangūs iškilmingi pietūs ir vakarienė, kurių metu mėgavomės puikiais vengriškais patiekalais, visi vyskupai, užsienio ir vietiniai svečiai sveikinome vieni kitus su Jubiliejum pakeldami šampno ir puikaus vyno.taures.

Dr. Renata Bareikienė
Kuratorė

 

 
 
 

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction