Čekų husitų veikėjas Jeronimas Prahiškis (ček. Jeroným Pražský , lenk. Hieronim z Pragi) gimė apie 1378 m., sudegintas 1416 m. gegužės 30 d. Konstance (dab. Vokietija).

Jeronimas iš Prahos, baigęs vietos universitetą (Prahos universitetas buvo įsteigtas 1348 m.), nuo 1399 m. studijavo Oksforde. Ten buvo paveiktas Džono Viklifo, Anglijos teologo, vieno iš pirmųjų Romos katalikybės kritiko, idėjų. Grįžęs į žemyną, 1405–1412 m. dėstė Paryžiaus, Heidelbergo, Vienos ir Kelno universitetuose ir visur buvo kaltinamas erezijų skleidimu. Jis, kaip ir Janas Husas – Prahos Betliejaus koplyčios pamokslininkas, sakė pamokslus čekų kalba, kritikavo katalikų dvasininkiją, smerkė už prabangą, reikalavo reformuoti Katalikų bažnyčią.

1412 m. Jeronimas buvo pakviestas į Lenkijos karaliaus Jogailos dvarą, gyveno Krokuvoje, sakė pamokslus ir diskutavo su katalikų dvasininkais. 1413 m. atvyko į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto dvarą. Jeronimo Prahiškio mokymas paveikė LDK kunigaikštį Vytautą. Su juo lankėsi Vitebske ir kitose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vietose, sakė pamokslus, kviesdamas klausytojus gyventi tikėjime, pasitikėti Dievo Žodžiu, nevengdamas demonstruoti savo priešiškumo popiežiaus kurijai. Ypač dėmesingai jo kalbų buvo klausomasi Pskove, ir Jeronimas ten praleido net porą mėnesių, sakydamas pamokslus, skleisdamas Jano Huso idėjas.

Jeronimas, prieš atsisveikindamas su popiežiaus iškviestu į Romą Janu Husu, ragino šį būti vyrišku ir tvirtu, žadėdamas pavojaus atveju ateiti jam į pagalbą. Išgirdęs apie reformatoriaus suėmimą, Jeronimas iš Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, be jokių apsauginių raštų, lydimas tik vieno draugo, 1415 m. balandžio mėn. išvyko jo ginti į Konstanco susirinkimą. Atvykęs suprato, jog negalės Huso išlaisvinti, todėl pabėgo iš miesto. Tačiau pakeliui į namus buvo sugautas, surakintas grandinėmis ir būrio kareivių pristatytas į Konstancą. Kai jam teko gintis pirmą kartą bažnyčios hierarchų akivaizdoje, buvo sutiktas šauksmais: Ant laužo jį, ant laužo!  Kelis mėnesius kalinamas baisiose sąlygose Jeronimas susirgo. Popiežininkai, baimindamiesi, kad nenumirtų pirma, nei jie galės jį teisti, ėmė švelniau su juo elgtis. Vis dėlto Jeronimas kalėjo beveik metus. Tik absoliučiai išsižadėdamas savo mokymo, Jeronimas galėjo išgelbėti sau gyvybę. Bet jis ryžosi atvirai išpažinti savo tikėjimą ir sekti bendražygio Jano Huso pėdomis net iki mirties ant laužo.

Konstanco bažnytinis teismas paskelbė mirties nuosprendį, ir Jeronimas Prahiškis buvo sudegintas gyvas ant laužo 1416 m. gegužės 30 d., toje pat vietoje, kur 1415 m. liepos 6 d. buvo sudegintas Janas Husas. Jeronimo pelenai, kaip ir Huso, buvo išberti į Reiną.

Net priešai buvo sukrėsti didvyriškos jo mirties.

Vienas amžininkas, uolus popiežiaus šalininkas, aprašydamas Jano Huso ir Jeronimo Prahiškio kankinių mirtis, rašė: Jie vyriškai sutiko savo paskutinę valandą. Jie paruošė save laužui taip, tarsi ruoštųsi vestuvių pokyliui. Jie nešaukė iš skausmo. Lauže užgiedojo psalmes, ir net ugnis neįstengė nutraukti jų giedojimo.

Taip žuvo pirmieji Dievo Šviesos nešėjai Bohemijoje. Jų sudeginimas davė pradžią husitų judėjimui.

Ištikimi Evangelijos tiesoms čekai net didžiausių persekiojimų metu turėjo vilties, kad užtekės rytmečio aušra. Jų daliai teko sunkus metas, tačiau jie prisiminė žodžius, pasakytus Jano Huso, o vėliau pakartotus Jeronimo Prahiškio, kad turi praeiti šimtmetis, kol patekės skaisti saulė: iki Reformacijos užgimimo buvo likę lygiai šimtas metų…

Pagal http://www.spauda.lt/bible/history/jeronim.htm

Foto:
1. Praha_Nove_Mesto_Jeronim_Prazskij
2. Atminimo lenta Jeronimui Prahiškiui Prahos Naujamiestyje

 

 

Foto:Jan Husas memorialas

Memorialas Janui Husui Prahoje

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction