pro memoria

Vargonininkui Edmundui Meškauskui

Balandžio 25 d.  mirė buvęs Vilniaus ev. reformatų bažnyčios vargonininkas Edmundas Meškauskas.

E.Meškauskas gimė 1935 metais gegužės 10 d. Panevėžyje. 1955-56 metais mokėsi tuometinėje Valst. konservatorijoje. Pradėjo vargonuoti Vilniaus bažnyčiose. Po Sąjūdžio suvažiavimo reformatai greit atgavo bažnyčią – buvusį kino teatrą Kronika.

E.Meškauskas tapo pirmuoju Vilniaus ev. reformatų parapijos vargonininku, ėmėsi organizuoti chorą: iš pradžių tai buvo nedidelė giedotojų grupelė, sudaryta iš galinčių ir norinčių giedoti per pamaldas ar laidotuves. Pradėjo mokyti sudėtingesnių, gražesnių giesmių. Dalį repeticijų skirdavo pramokti giesmėms iš Giesmyno tos dienos pamaldų giedojimui. Jo dėka vilniečiai reformatai išmoko taisyklingai giedoti pagal vokiečių giesmynus.

Choras tvirtėjo, išaugo į gana pajėgų Vilniaus ev. reformatų chorą, pradėjo važinėti į kitų miestų parapijas. Pirmoji išvyka buvo į Kėdainius. Vadovaujamas vargonininko E. Meškausko Vilniaus ev. reformatų choras dalyvavo iškilmingose kunigaikščių Radvilų perlaidojimo pamaldose Kėdainių ev. reformatų bažnyčioje.

Vėliau choras buvo nuolatinis dalyvis Evangelikų reformatų Sinoduose.

Vilniaus ev. reformatų chorui E.Meškauskas vadovavo iki 1992 m. pabaigos.

Vargonuodamas Vilniaus reformatų bažnyčioje išleido giesmių rinkinius Advento giesmės, Kalėdų giesmės, į kuriuos įdėjo savo išverstas ir harmonizuotas reformatų bažnyčiose giedamas giesmes. Pats sukūrė keletą originalių giesmių: Tave Dieve garbinamNun dimitis (liet. Dabar galiu Valdove...) pagal Luko evangelijos 2 skyriaus 29-32 eilutes, kuri Vilniaus reformatų choro Giesmė repertuare buvo ilgus metus.

Išėjęs į pensiją, turėdamas daugiau laisvo laiko, peržiūrėjo savo sukurtas ar harmonizuotas giesmes, ruošė spaudai, bet nespėjo išleisti bažnyčios liturginiams metams skirtų giesmių rinkinių.

Mirė vargonininkas Edmundas Meškauskas balandžio 25 d. savo namuose dėl įsisenėjusio širdies nepakankamumo. Palaidotas  gegužės 6 d. Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Nepaisant įvairių nesklandumų, vargonininko Edmundo Meškausko muzikinis indėlis į Vilniaus ev. reformatų bažnyčios gyvenimą yra didelis. Vargu ar kas kitas būtų drįsęs tuo metu – 1988 metų rudenį, dar nepaskelbus Lietuvai nepriklausomybės atkūrimo – suburti bažnytinį chorą, mokyti giedojimo pradžiamokslio...

Vilniaus ev. reformatų parapijos taryba

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43678

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Romas Pukys

8 650 50302


Sigita Veinzierl
   (ilgalaikėse atostogose)

Tomas Sakas  (akademinėse atostogose)

 


    

          

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas