Gegužės 1 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune vyko ataskaitinė Lietuvos krikščionių studentų bendrijos (LKSB) Nacionalinė konferencija.

Kaip ir kasmet į ją susirinko LKSB nariai (studentai, darbuotojai, Tarybos nariai), baigusieji, rėmėjai ar tiesiog draugai.

Kadangi šie metai ypatingi tuo, jog protestantiškasis pasaulis švenčia Reformacijos 500 metų jubiliejų, konferenciją pavadinome .„Tegyvuoja Reformacija!“ Tačiau suprantame, jog Reformacija yra ne vienkartinis, bet nuolat vykstantis reiškinys ir jis vyksta ten, kur skelbiamas Dievo žodis, kur sklinda ir gyvuoja Jo Evangelija. O kaip organizacija dirbame išskirtiniame lauke – trokštame, kad Dievo atnaujinimas per Evangeliją įvyktų studentų – ateities lyderių – protuose ir širdyse.

Konferenciją atidarė LKSB Generalinė sekretorė Sigita Rakauskaitė pasveikindama dalyvius ir pristatydama dienotvarkę. Po jos konferencijos svečias – Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastorius Darius Širvys – pasidalino Dievo žodžiu parodydamas, kaip iš Evangelijos kyla pagrindiniai Reformacijos teiginiai (vien tik Šventasis Raštas, vien tik Kristus, vien tik malonė, vien tik tikėjimas, vienam Dievui garbė). Jis pasakojo istoriją apie muitininką Zachiejų ir akcentavo, kad mes ieškome Dievo, nes Jis pirmas mus surado.

Vėliau Sigita Rakauskaitė pateikė 2016 m. finansinę ir veiklos ataskaitą. Praėjusieji metai pasižymėjo naujomis pradžiomis: įvyko pirmoji LKSB baigusiųjų stovykla, pradėjome studentų mentorystės programą Kaune. Studentai iš Kauno ir Vilniaus apžvelgė 2016–2017 m. mokslo metus. Džiaugėmės, kad abiejuose miestuose šį pavasarį vyko kursas „Ištirk krikščionybę“, taip pat jau tradicija tapęs studentų festivalis „Netikėtos studentų dienos“ su svečiu iš Amerikos Peter Payne. Naujų ir džiugių dalykų netrūko ir šiaip metas – metų pradžioje darbuotojų komandą papildė darbuotojas Ričardas Brogys tam, kad pradėtų naują LKSB tarnystę su tarptautiniais studentais. Du tarptautiniai krikščionys studentai Konferencijos metu buvo priimti į narius – tai irgi buvo istorinis įvykis mums. Taip pat atsisveikinome su studijas ir tarnystę LKSB baigiančia LKSB Kauno skyriaus prezidente Vakare Škulevičiūte.

Vėliau apie savo veiklą pasidalino LKSB Tarybos pirmininkas Holgeris Lahayne. Du narius perrinkome (Holgerį Lahayne ir Kazimierą Butkų), išrinkome vieną naują narį (Dalių Mockevičių). Buvo įstabu klausytis Tarybos narių istorijų ir kaip Dievas juos atvedė į LKSB. Tai dar kartą priminė, kad Dievas yra ištikimas ir parūpina darbininkų savo darbui. Antrojoje dalyje persikėlėme į neformalią aplinką ir kaip tikra šeima šventėme bendraudami bei mėgaudamiesi puikiu maistu.

Kauno skyriaus darbo su studentais koordinatorė Akvilė Širvaitytė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas