Reformacijos 500 metų jubiliejaus renginys Jonavoje

 

 

Milda Venslovienė

„Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais. Šiais metais daugelis krikščioniškų šalių švenčia bei mini REFORMACIJOS 500 metų jubiliejų. Šis įvykis pakeitė Europos tautų gyvenimą, atnešdamas į kiekvieną tautą Dievo žodį gimtąja kalba bei atgaivindamas gelbstinčios Dievo malonės žinią, jog per tikėjimą Jėzumi Kristumi žmogus įgyja savo sielos išgelbėjimą.

Keitėsi Europa, keitėsi ir Lietuva“, – šiais žodžiais Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas pradėjo renginį, skirtą paminėti Reformacijos 500 metų jubiliejui.Labai džiugu, kad renginys įvyko spalio 31 d. – tikrąją Reformacijos dieną ir būtent Jonavoje, pirmojo Lietuvos evangeliko-protestanto Abraomo Kulviečio gimtajame krašte.

Kokią įtaką kultūrai, švietimui, ekonomikai ir Bažnyčiai Europoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje padarė Reformacija, kilusi prieš 500 metų spalio 31 d. vakarą, Martynui Liuteriui paskelbus garsiąsias 95 tezes Vitenberge? Apie tai įdomiai pasakojo Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos katedros, istorijos mokslų daktaras, buvęs jonavietis prof. Deimantas Karvelis. Profesorius labai išsamiai pristatė ir skaidrėmis iliustravo Martyno Liuterio kelią dvasinių pokyčių link, atskleidė jo troškimą pažinti Dievą gyvai ir asmeniškai, ne per liturgiją ar tradiciją. Pranešimas buvo tikrai įdomus ir visų susirinkusiųjų dėmesys buvo nukreiptas į pranešėją.

Vaizdingas pasakojimas pakrypo prie Reformacijos sklaidos Lietuvoje būdų ir aplinkybių, pagrindinių Reformacijos srovių LDK ir jų įtakos sociokultūriniams procesams. Profesorius  paminėjo žymiausias Lietuvos Reformacijos asmenybes – Martyną Mažvydą, Abraomą Kulvietį (jo paminklas stovi Jonavos Santarvės aikštėje, visai šalia pastato, kuriame vyko renginys), Mikalojų Radvilą Juodąjį. Buvo apžvelgtos ir jų idėjos, veikla, prisiminti ryškiausi Reformacijos laikotarpio tekstai.

Reformacija sužadino teologinius disputus, paskatino pertvarkyti švietimo sistemą. Būtent Reformacijos idėjas skleidusių asmenybių dėka buvo išleista pirmoji knyga lietuvių kalba su gramatika, poezija, lietuviškomis giesmėmis.

Kaip Kristaus Tiesos žodžių atspindžiai matosi ir girdisi šiandien? Apie tai kalbėjo Evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Jis apžvelgė naujuosius evangelinius judėjimus, moderniųjų evangelikų Bažnyčias, paminėdamas ir sekmininkų bei „Tikėjimo žodžio“ Bažnyčias, kurios atnešė į mūsų tautą dar aiškesnį Dievo paveikslo suvokimą, meilę Dievo žodžiui – Šventajam Raštui.

Žinoma, Reformacijos jubiliejui skirtame renginyje skambėjo ir Viešpatį šlovinančios giesmės. Reformacijos žinią visada lydėjo Dievą mylinčių žmonių padėkos giesmės, himnai ir psalmės. Tad ir šio vakaro metu Reformacijos bei mūsų laikmečio giesmes giedojo Vilniaus bažnyčios choras, vadovaujamas Ritos Brazaitienės. Puikūs balsai ir gilūs, dvasią pakylėjantys ir susimąstyti kviečiantys giesmių žodžiai jaudino susirinkusiųjų širdis.

Renginio pabaigoje buvo skirta laiko ir susirinkusiems rūpinčius klausimus aptarti. Žmonės domėjosi apie ekumeninį judėjimą Lietuvoje, apie trečiąją Reformacijos srovę, šalia liuteronizmo ir kalvinizmo, arijonų judėjimą, taip pat pavadinimo „protestantai“ kilme, išsakė susirūpinimą dėl skaudaus (bet to ignoruoti negalime) Romos katalikų bažnyčios santykio į Reformacijos idėjas tiek XVI a., tiek ir šiandieninėje Lietuvoje. Į renginio dalyvių klausimus išsamiai atsakinėjo svečiai kun. T. Šernas ir prof. D. Karvelis.

Renginyje dalyvavo Jonavos miesto meras Eugenijus Sabutis, kuris taip pat pasidalijo gražiomis įžvalgomis apie Reformaciją ir padėkojo už renginį. Taip pat dalyvavo ir LR seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, švietimo bei teisėsaugos darbuotojai ir kiti jonaviečiai bei miesto svečiai, tad Kultūros centro mažoji koncertų salė buvo pilna. Džiaugiamės, kad Jonavos miesto gyventojai vis labiau suvokia ir gerbia Reformacijos padarytą įtaką Lietuvai.

Ypatingas dėmesys rašytam Dievo žodžiui gimtąja kalba, kurį rodė Reformacijos dalyviai XVI a., puoselėjamas ir šiandien – renginio dalyviai galėjo įsigyti prof. D. Karvelio knygą „Iš Radvilų giminės istorijos“, Vilniaus universiteto prof. Dainoros Pociūtės monografiją „Nematomos tikrovės šviesa“ – apie Reformacijos asmenybes, jų gyvenimą ir darbus, bei daug kitokių įdomių istorinių ir dvasinių knygų, kuriomis prekiavo iš Vilniaus atvykęs Reformatų literatūros centras.

Renginių, skirtų REFORMACIJOS 500 metų jubiliejui paminėti, ciklas, prasidėjęs sausio mėn. Vilniuje ir nuvilnijęs per visą Lietuvą dar tęsiasi. Šis Jonavoje vykęs renginys – tai bendras Jonavos savivaldybės Kultūros centro ir Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios renginys. Tikėkimės, kad tokių istorinių, edukacinių projektų mūsų miesto erdvėse vyks ir daugiau.

Danutės Kasparavičienės nuotraukos: 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376