Kuratorė DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ (1932.08.04 - 2022.09.07)

 

PRO MEMORIA

2022 m.  rugsėjo 7 d., sulaukusi 90 metų St. Petersburge, FL, St. Anthony ligoninėje, apsupta savo šeimos, mirė DALIA DEVENYTĖ BOBELIENĖ.

Dalia Devenytė Bobelienė gimė 1932 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvoje, Kaune, dr. Mykolo Devenio ir Alenos Vileišytės-Devenienės šeimoje. Augo Leonpolio dvare prie Ukmergės, kur pradėjo lankyti pradžios mokyklą. 1940 metais, okupavus Lietuvą sovietams, su Motina ir broliais pasitraukė į Vakarus, JAV. Tėvas – dr. Mykolas Devenis tik prasidėjus karui 1940 m. liepos 22 d. buvo suimtas NKVD, įkalintas Vorkutoje.

JAV Dalia Devenytė su šeima gyveno Konektikuto valstijoje, mokėsi  St. Margaret mergaičių mokykloje, po to įstojo į Brovno universitetą ir įgijo sociologo specialybę.

1954 m. ištekėjo už dr. Kazio Bobelio ir apsigyveno Elgine, IL, kur vyras dirbo gydytoju urologu. Dalia atsidėjo šeimai, vaikų auklėjimui: pagimdė ir išaugino 6 vaikus.

Gyvendama JAV, D. Bobelienė įsitraukė į politinę bei visuomeninę veiklą: buvo aktyvi respublikonų organizacijos Heritage Foundation narė, Čikagos Lietuvių moterų klubo pirmininkė, dalyvavo BALF’o, Devenių kultūros fondo, kitų fondų ir organizacijų veikloje.

Netekusi sūnaus Juliaus, Ji norėjo pradėti naują gyvenimą Floridoje. Vyras sutiko atsisakyti savo praktikos Čikagoje ir šeima persikėlė į St. Petersburgą.

Prasidėjus Sovietų Sąjungos griuvimui, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, dr. Bobelis su šeima nutarė keltis į Lietuvą. 1992 m. Bobeliai įsikūrė Vilniuje. Vyras įsitraukė į Lietuvos politinį gyvenimą, buvo renkamas Lietuvos Seimo nariu.

Į JAV, Floridą, Bobeliai grįžo 2011 metais. 2013 m. dr. Kazys Bobelis mirė.

Dalia Devenytė Bobelienė buvo aktyvi lietuvių išeivių reformatų bendruomenės narė, kuratorė, dalyvaudavo JAV lietuvių reformatų Sinoduose.

Dalia Bobelienė buvo gera sportininkė: žaidė tenisą, golfą, slidinėjo kalnuose net iki 80 metų. Mėgo grybauti, siuvinėti rankdarbius, buvo gera šeimininkė. Lietuvybės dvasia išauklėjo vaikus, visi gerai kalba lietuviškai.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 17 d., jų liturgiją atliko diak. Erika Brooks. Palaidota Dalia Devenytė Bobelienė Čikagos tautinėse kapinėse, kur palaidotas Jos vyras dr. Kazys Bobelis.

InfoRef_LT 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376