2014 m. Evangelinis Biblijos institutas pažymi savo dvidešimtmetį. Institutas buvo įkurtas 1994 m. kaip teologinį išsilavinimą teikianti Lietuvos krikščioniško fondo programa.

Ilgainiui keitėsi programos pavadinimas ir turinys, programos dėstymo vieta. 1997 m., mokymo programą perkėlus iš Klaipėdos į Šiaulius, programa buvo peržiūrėta ir įkurtas Evangeliškas Biblijos institutas. 2001 m. institutas savo studentams pasiūlė šešerių metų bakalauro programą ir dvi specializacijas – pastoracinės ir krikščioniškos tarnystės. 2012 m. rudenį Evangelinis Biblijos institutas buvo įregistruotas kaip juridinis asmuo, o Vilniuje ėmė veikti naujas instituto studijų centras. Tais pačiais metais Evangelinio Biblijos instituto Šiaulių ir Vilniaus studijų centrai stojantiesiems pasiūlė trijų pakopų studijų programas – Biblijos studijų sertifikato, Tarnystės diplomo ir bakalauro.

Nuo įkūrimo pradžios instituto bendruomenė suvokė ryšių su kitomis evangelinės teologijos mokyklomis svarbą. Neabejota, kad bendrystė su panašių siekių ir vertybių besilaikančiais broliais ir seserimis savo šalyje ir už jos ribų pasitarnaus mokyklos programų ir veiklos pažangai, brandins sveiką pasitikėjimą savo veikla ir tikslais, atvers Dievo veikimo teologinio švietimo srityje panoramą. Tai paakino Evangelinį Biblijos institutą jungtis prie Tarptautinės evangelinio teologinio švietimo tarybos ICETE (International Council for Evangelical Theological Education, http://www.icete-edu.org/). ICETE yra pasaulinė bendruomenė, vienijanti devynias regionines teologijos mokyklų akreditacijos asociacijas – Afrikos, Azijos, Karibų, Europos, Eurazijos, Lotynų Amerikos, Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos, Šiaurės Amerikos bei Pietų Ramiojo vandenyno.

Lietuvoje veikiantis Evangelinis Biblijos institutas yra Eurazijos akreditacijos asociacijos (E-AAA, http://e-aaa.info/) narys. Jungdamasis prie akreditacijos asociacijos, institutas patvirtino savo ir asociacijos tikslų solidarumą – padėti teologijos mokyklai išsikelti deramus akademinių programų standartus; užtikrinti mokyklos vadovų ir dėstytojų gebėjimą jų laikytis; garantuoti periodinį užsibrėžtų akademinių standartų tikrinimą; bendradarbiauti su kitomis evangelinės teologijos mokyklomis, dalintis ir priimti patarimus bei keistis gerosios praktikos pavyzdžiais.

ICETE ir E-AAA yra savanoriško bendradarbiavimo pagrindu veikiančios tarptautinės organizacijos, akredituojančios teologijos mokyklas kolegialiu sugretinimo principu. Kiekviena asociacijai priklausanti mokykla išlieka savita dėl savo šalies ar regiono kultūros ir istorijos, pačios mokyklos kilmės bei suformuotų tikėjimo ir misijos išpažinimų. Skirtingų žemynų, šalių ir regionų mokyklos lygiuojasi viena į kitą, kad visos kartu siektų aukštesnių standartų. ICETE ir E-AAA neturi būti tapatinamos su valstybinėmis švietimo institucijomis ar valstybinėmis akreditacijos įstaigomis. ICETE ir E-AAA neturi teisinių įgaliojimų akredituoti akademinę programą kurioje nors Europos šalyje pagal „Bolonės proceso" sistemą. E-AAA nesuteikia akademinių laipsnių, tik patvirtina teologijos mokyklų programų lygį. Tačiau narystė asociacijoje ir pats akreditacijos procesas, Evangelinio Biblijos instituto įsitikinimu, turi gilią ir reikšmingą didaktinę prasmę. Asociacija padeda mokyklai siekti savo užsibrėžtų tikslų ir daryti vis daugiau pažangos. Žengdamas E-AAA siūlomu akreditacijos keliu, Evangelinis Biblijos institutas 2006 m. įgijo dviejų specializacijų bakalauro programos akreditacijos kandidato statusą. 2014 m. lapkričio 6–8 dienomis Evangeliniame Biblijos institute vyko instituto programų standartų patikrinimas E-AAA akreditacijai. Institute lankęsi E-AAA komisijos nariai Ivanas Škulis (komisijos pirmininkas, Vilnius), Romanas Solovij (Lvovas, Ukraina) ir Pavelas Osenenko (Minskas, Baltarusija) priėjo vieningos nuomonės dėl instituto akademinių standartų ir organizacinės veiklos. Komisija patvirtino, jog Evangelinio Biblijos instituto studijų programos – šešerių metų dviejų specializacijų bakalauro programa ir šešerių metų trijų pakopų bakalauro programa – atitinka ICETE ir E-AAA keliamus akreditacijos reikalavimus.

2014-ieji ne tik užbaigia du EBI veiklos dešimtmečius. Žengdamas į naujuosius 2015 m., EBI gali pasidžiaugti sėkmingai įveiktu akademinių programų akreditacijos etapu ir palankiomis galutinės akreditacijos perspektyvomis pagal ICETE ir E-AAA standartus.

Visus, kurie domisi studijomis Evangeliniame Biblijos institute, raginame mums rašyti ir skambinti – maloniai atsakysime į jūsų klausimus.

www.ebinstitutas.lt

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas