Martyno Mažvydo 460-osios mirties metinės

Šios mūrinės bažnyčios vietoje Ragainėje 1547 m. stovėjo medinė, kurioje tarnavo Martynas Mažvydas

Prieš 460 metų, 1563 m. gegužės 21 d., Ragainėje mirė evangelikų liuteronų kunigas Martynas Mažvydas, vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos Katekizmo prasti žodžiai (1547 m.) ir kitų leidinių parengėjas.

Kun. Martyną Mažvydą labai gražiai, jautriai pamaldose Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje paminėjo katechetas Holger‘is  Lahayne, taip pat Dievo Žodžiu bei malda jis užbaigė Martyno Mažvydo minėjimo renginį – skaitymus prie Reformatų sode statomo paminklo Reformacijos  ir lietuvių raštijos pradininkams, kuriame dešimčia stelų bus pagerbti lietuvių raštijos pradininkai – kunigai ir pasauliečiai. Viena stela skirta liuteronų kunigui M. Mažvydui ir Jo Katekizmui.

Kun. M. Mažvydas buvo prisimintas ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Paminėti M. Mažvydą Reformatų sode prie statomo paminklo vilniečius pakvietė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija. Dalyvavo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6 b ir 6-pr klasių moksleiviai ir lietuvių kalbos mokytoja Gitana Šeštokienė, paruošusi jaunuosius skaitovus.

Skaitymus moderavusi Draugijos valdybos narė dr. Austė Nakienė priminė kun. Martyno Mažvydo nuopelnus lietuvių raštijai, taip pat skaitė poeto Kazio Bradūno eilėraščius, skirtus šiam didžiavyriui. Renginyje dar kalbėjo Draugijos valdybos nariai Kęstutis Pulokas, Vytautas Gocentas.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai kiekvienais metais rašo laiškus Martynui Mažvydui ir kuria akrostichus. Tądien 6 b ir 6 pr klasių moksleiviai perskaitė 2005 ir 2023 metais moksleivių rašytus Mažvydui laiškus bei akrostichus su žodžiu Katekizmas.

Pasibaigus renginiui, katechetas H. Lahayne pakvietė moksleivius apsilankyti šalia esančioje Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje, pasigrožėti unikaliomis kesoninėmis lubomis, išlikusiomis nuo 1835 metų, nepaisant to, kad sovietmečiu joje buvo įrengtas kino teatras Kronika, kuriame, tikriausiai, mėgo skirti pasimatymus jų tėvai.

Martyno Mažvydo gimimo data ir vieta nėra žinomos. Spėjama, kad gimė po 1510 m. paprūsėje – Švėkšnos, Gardamo ir Žemaičių Naumiesčio ruože. Iki 1546 m. gyveno ir dirbo Vilniuje. Manoma, kad 1539-1542 m. galėjo mokytojauti Abraomo Kulviečio įsteigtoje protestantiškoje kolegijoje.

Dėl Reformacijos idėjų skleidimo Vilniuje buvo persekiojamas, galbūt netgi kalintas (Karaliaučiaus universiteto rektoriui Johanui Brettschneideriui 1548 m. lotyniškai rašytame laiške M. Mažvydas įsivardija pirmuoju tikėjimo kankiniu protomartyr).

Prūsijos kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis 1546 m. birželio 8 d. M. Mažvydą pakvietė į Karaliaučių, ir tų pačių metų rugpjūtį kunigaikščio lėšomis šis pradėjo teologijos studijas Karaliaučiaus universitete, kurį bakalauro laipsniu baigė 1548 m. balandžio 5 d. – pirmasis iš LDK studentų lietuvių.
Nuo 1549 m. kovo 18 d. M. Mažvydas tarnavo Ragainės evangelikų liuteronų lietuvių parapijos klebonu, čia vedė ankstesnio Ragainės kunigo dukterį Benigną Lauterstern. 

1554 m. M. Mažvydas buvo paskirtas vyskupo vietininku – arkidiakonu Ragainės apskrityje. Taip pat dirbo apskrities valdytojo raštininku ir vertėju, vadovavo parapijos mokyklai, rūpinosi bažnytiniu giedojimu. Susirašinėjo su kunigaikščiu A. Brandenburgiečiu, laiškuose išsamiai aprašė Ragainės parapijos būklę.

Mirė kunigas M. Mažvydas 1563 m. gegužės 21 d. ir buvo palaidotas Ragainės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

InfoRef_LT

 

 

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376