Dr. Dariusz Bryćko

 

Dr. Dariusz Bryćko gimęs Varšuvoje, teologijos magistro studijas baigė Gordon-Konvel Teologijos seminarijoje (Gordon-Conwell Theological Seminary, Massachusetts), apgynė teologijos daktaro laipsnį Kalvino Teologijos Seminarijoje (Calvin Theological Seminary, Michigan), dar tęsė podaktarines studijas Krikščioniškos minties centre Biolos Universitete (Center for Christian Thought at Biola University, Kalifornia.

2010-2011 metais dėstė teologiją Lietuvos krikščioniškame universitete, Klaipėdoje (LCC) vėliau dėstė teologijos disciplinas Aukštojoje visuomenės teologinėje švietimo institute Varšuvoje (Wyższa Szkola Teologiczna Społeczna w Warszawie), šiuo metu nuotoliniu būdu veda kursus Jano Makowkio vardo Reformacijos Akademijoje. Yra įsteigęs fundaciją ir vadovauja Tolle Lege institutui Varšuvoje.

2022 metais Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eiliniame 373 suvažiavime Biržuose buvo ordinuotas katechetu ir paskirtas patarnauti Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenei Varšuvoje (lenkų kalba).

Vedęs, augina 3 vaikus.

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kancleris

+370 609 04881 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376