Frank de Franco mirtis

1611 m. birželio 2 d. Vilniuje, vykstant Dievo Kūno atlaidams, susirinkusi minia surengė linčo teismą prieš Franką de Franco. Italų kilmės reformatas prieš tai dalyvavo Vilniaus reformatų pamaldose, per kurias kunigas Andžejus Chšonstovskis aštriai sukritikavo šioms iškilmėms būdingas katalikų apeigas, vadindamas jas stabmeldyste. Pamokslas jam padarė tokį didelį įspūdį, kad išėjęs iš bažnyčios traukė link vietos, kur vyko procesija ir prie vieno altorių šaukė štai ką į susirinkusią tikinčiųjų minią:

„Jūs apsėsti neregiai, didelę stabmeldystę atliekate garbindami ir apgiedodami ostiją. Duokite garbę Dievui, kuris yra danguje, sunaikinkite stabmeldystę, o neduokite Dievo garbės žemiškiems daiktams!“

Minia jį puolė, ir Frankas netrukus pateko į kalėjimą, kur buvo ištisą naktį kankintas. Byla nuskambėjo plačiai ir greitai pasiekė patį popiežių. Pagrindinio Franko kaltintojo vaidmens ėmėsi karaliaus pamokslininkas Petras Skarga, kuris asmeniškai pasirūpino, kad šis šventvagis gautų didžiausią įmanomą nuobaudą. Atitinkamai siūlė jam išsaugoti savo gyvybę mainais už perėjimą į katalikybę, ko jis atsisakė.

Frankas de Franco buvo nužudytas Vilniaus rotušės požemiuose 1611 m. birželio 30 d., būdamas 25 arba 26 metų. Budelis išrovė jam liežuvį (kaip tuo metu buvo įprasta šventvagiams), paskui jo lavoną ketvirčiavo ir gabalus pamovė ant rotušės aikštėjo stovėjusio Gėdos stulpo. Po to jo kūnas buvo sudegintas, o pelenai išberti į upę.

 

Iš lenkakalbio kanalo „Historia Polski dzień po dniu“ (https://www.facebook.com/historia.polski.dzien.po.dniu)  išvertė Artūras Laisis

 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376