Tikroji Bažnyčia

Klausimas: "Kuri bažnyčia yra tikra bažnyčia?"

Atsakymas: Kuri bažnyčia - tai yra, kuri Krikščionių denominacija - yra ta „tikroji bažnyčia?“ Kuri bažnyčia yra ta, kurią Dievas myli ir brangina bei dėl jos mirė? Kuri bažnyčia yra Jo nuotaka? Atsakymas yra, kad nė viena matoma bažnyčia ar denominacija nėra ta tikra bažnyčia, nes Kristaus nuotaka nėra institucija, tačiau dvasiškas dalykas, sudarytas iš tų, kurie buvo iš malonės per tikėjimą atvesti į artimą, intymų santykį su Viešpačiu Jėzumi Kristumi (Ef 2:8-9). Tie žmonės, nepaisant kokiame pastate, denominacijoje, ar šalyje jie atsidūrė, sudaro tikrąją bažnyčią. 

Biblijoje, mes matome, kad vietinė (arba matoma) bažnyčia yra nieko daugiau kaip išpažįstančių tikinčiųjų surinkimas. Pauliaus laiškuose, žodis bažnyčia yra vartojamas dviem skirtingais būdais. Randame daug pavyzdžių, kaip žodis bažnyčia yra pavartotas kaip paprasčiausiai nurodantis į grupę išpažįstančių tikinčiųjų, kurie susirenka reguliariai kartu (1 Kor. 16:9; 2 Kor. 8:1; 11:28). Mes matome Pauliaus susirūpinimą jo laiškuose dėl atskirų bažnyčių įvairiuose miestuose jo misijos kelionėje. Bet jis taip pat kalba apie bažnyčią, kuri yra nematoma - dvasiškas dalykas, kuris turi artimą bendrystę su Kristume, tokią artimą kaip žmona savo sutuoktiniui (Ef. 5:25, 32), ir kurios Jis yra dvasinė galva (Kol. 1:18; Ef. 3:21). Ta bažnyčia yra sudaryta iš bevardės, neapibrėžtos grupės individų (Fil. 3:6; 1 Tim. 3:5), kurie turi Kristų kaip kažką bendro.

Žodis bažnyčia yra vertimas iš graikų kalbos ekklesia, kuris reiškia "pašauktas - iš sambūris." Žodis apibūdina grupę žmonių, kurie buvo pašaukti iš pasaulio ir paskirti Viešpačiui, ir jis visuomet vartojamas vienaskaitos formoje, kai apibūdinama visuotinė grupė žmonių, kurie žino Kristų. Žodis ekklesia, kuomet vartojamas daugiskaitoje, apibūdina tikinčiųjų grupę, kurie kartu surenkami. Ir kas įdomiausia, žodis bažnyčia niekada nėra panaudotas Biblijoje, kad apibūdintų pastato ar organizacijos.

Labai lengva pakliūti į idėjos spąstus, kad tam tikra denominacija tarp Krikščionijos yra "ta tikroji bažnyčia," bet šis požiūris kyla iš Rašto nesupratimo. Kuomet renkamės bažnyčią, kuriai priklausyti, yra svarbu suprasti, kad tikinčiųjų surinkimas turėtų būti vieta, kurioje tie, kurie priklauso tikrai bažnyčiai (dvasiniam dalykui) jaustųsi kaip namie. Tai reiškia, kad gera vietinė bažnyčia vadovausis Dievo Žodžiu, brangins jį ir pamokslaus jį ištikimai, ištvermingai skelbs Evangeliją, ir maitins bei prižiūrės avis. Bažnyčia, kuri moko erezijos ar gyvena nuodėmėje galiausiai taps mažai turinti (arba visai netekusi) tų žmonių, kurie priklauso tikrai bažnyčiai - avys, kurios girdi balsą Ganytojo ir seka Juo (Jono 10:27).

Bažnyčios nariai visuomet mėgaujasi sutardami ir turėdami bendrystę apie Jėzų Kristų, tokiu, koks Jis yra aiškiai apreikštas Jo Žodyje. Tai yra būtent tai, ką mes vadiname Krikščionių vienybė. Kita dažna klaida yra tikėti, kad Krikščionių vienybė tėra tarpusavio sutarimas. Paprasčiausias sutarimas vien dėl sutarimo nekalba tiesos meilėje, ar skatina vienas kitą link vienybės Kristuje; užuot, tai tik skatina tikinčiuosius susilaikyti nuo kalbėjimo apie sudėtingas tiesas. Tai aukoja teisingą Dievo supratimą dėl netikros vienybės, kuri pastatyta ant nenuoširdžios meilės, kuri yra nieko daugiau kaip savanaudiška nuodėmės tolerancija ties savimi ir kitais.

Tikroji bažnyčia yra Kristaus nuotaka (Apr. 21:2,9; 22:17) ir Kristaus kūnas (Ef. 4:12; 1 Kor. 12:27). Ji negali būti sutalpinta, apstatyta sienomis, ar apibrėžta niekaip kitaip, kaip jos meile Kristui ir atsidavimu Jam. Tikra bažnyčia yra, kaip C. S. Lewis užrašė: "ištempta per visą laiką ir erdvę bei įsišaknijusi amžinybėje, grėsminga kaip armija su vėliavomis."

Versta iš https://www.gotquestions.org/QOTW.htm 

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+375 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 686 66383

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376