Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. (Kol 3,1 )

Turėjau omeny apaštalo Povilo laiškus. Kai skaitome jo laiškus Romiečiams, Korintiečiams, Galatams, Kolosiečiams ir kitiems, ar kartais nepagalvojote, jog laiškus adresuotus kitiems nevalia skaityti? Nebent gauni leidimą nuo to, kuriam jis adresuotas? Juk nenorėtumei, kad tavo adresuotą laišką konkrečiam žmogui imtų ir skaitytų? Dar imtų interpretuoti ir kitiems aiškinti, ką tavo gautas laiškas tau gali reikšti? Kas davė mums teisę skaityti svetimus laiškus? Na?! Pasakysite, jog tuos laiškus „visi skaito"! Norite pasakyti, jog apaštalo laiškai - savo laikų facebookas? Rašau sau, o kam patinka sau imkit ir skaitykit?! Vargu ar ap. Povilas manė jog jo laiškus taip masiškai spausdins. Ir tiek metų! Nemanau. Pasakysite, jog jie nėra adresuoti konkrečiam asmeniui, o bendruomenėms. Beje, kurių seniai ir taip nebėra? Seniai jau numirę Romiečiai, Galatai, Korintiečiai, Kolosiečiai......Kas dar gali mums juos leisti ar neleisti skaityti? Galima taip pasiaiškinti, bet tada, mielas žmogau, šie laiškai vargu ar tau skirti. Skaitysi juos kaip koks archyvų smalsuolis arba net mokslininkas. Gali net Dr. vardą iš to prasigyventi! Bet apaštalo Povilo laiškai nebus skirti tau. Nes jie skirti - mirusiems: „Jūs juk esate mirę, jūsų gyvenimas paslėptas su Kristumi Dieve" (Kol 3,4). Esi miręs? Ne? Tai kodėl skaitai svetimus laiškus?!! Neskaitai? Tuomet gyveni dar, kol kas.

Mielieji, apaštalų laiškai adresuoti ir tikrai teisėtai juos skaito prikeltieji. Ką skaito, tai ir suvokia. Laiško siuntėjas ir gavėjas gyvena tuo pačiu laikmečiu, įvykiais. Prikelti per tikėjimą Kristumi ir su juo pradėję gyventi pradedame suprasti, išgirsti laiškus adresuotus mums. Prikelti iš numirusių, negali tokiais būti, jei nebuvo prieš tai mirę. Štai - Dievo jėga ir galybė: Jis prabyla apaštalo laiškais į tuos, kurie buvo mirę ir tapo prikelti. Štai kaip Dievas pasako mums apie Jo laiką būsimąjį, jau vykstantį dabar ir praeityje. Mes skaitom ne svetimus laiškus, jie mums parašyti. Istoriniame laike lyg ir seniai, bet dieviškame laike - visai neseniai. Laike paskutiniame iki Viešpaties Dienos. Labai greit. Mes juos, apaštalus, pranašus suprantame, jie mus veikia ir ragina siekti laimikio aukštybėse. Dar šios žemės nepalikus. Nepalikus savo šeimos, vaikų, vaikaičių, tėvų. Kol dar nepastatytas tau paminklas kapinėse ar neįrengtos atminimo lentos garbingose vietose. Kol dar apie tave nerašo prisiminimų. Prikeltas dieviškame laike - pamiršti save ir atrandi Dievo sukurtą pasaulį: tau dovanotą artimą ir tau asmeniškai paties Kūrėjo pavestas gyvenimo užduotis. Sieki laimikio aukštybėse, vadinasi, skaitai tau adresuotus laiškus. Amen.

R.M.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas