WARC generalinis sekretorius kun. dr. Setri Nyomi pamokslas paskelbtas per Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo iškilmingų sekmadienio pamaldas Biržuose 2009 06 21

Šv. Rašo skaitiniai: 1 Samuelio 17, 32-50; Morkaus 4, 35-41

Baimė ir nesaugumas yra įprasta žmonių patirtis, su kuria jiems tenka nuolat kovoti. Baimė ir nesaugumas trukdo mūsų gyvenimui namie, kai mes susiduriame su santykių tarp vyro ir žmonos ar tarp vaikų ir tėvų problemomis, arba su rimta liga, arba su kokiu nors dideliu finansiniu iššūkiu. Jie apima bendruomenes, kai mes kovojame su kriminaline veikla kiekvienoje tautoje. Baimė ir nesaugumas jau įsiveržė į mūsų pasaulį žiauriu būdu padidėjusio teroristų aktyvumo ir reakcijos į terorizmą, kuri toliau blogina situaciją, pavidalu. Baimę ir nesaugumą galima rasti netgi mūsų Bažnyčiose, kai jų vadovybė veliasi į konfliktus, o kiti veiksniai grasina suskaldyti Dievo žmones.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mokiniai atsidūrė situacijoje, kurioje jų baimės ir nesaugumo jausmas labai padidėjo. Į ją jie pateko po gana ilgos įtemptos dienos, kai Viešpats Jėzus Kristus pakvietė juo persikelti į kitą Tiberijo ežero krantą pailsėti. Tačiau keliantis pakilo didžiulė audra, kuri kėlė grėsmę netgi jų gyvybėms. Juos apėmė baimė ir nesaugumas.

Dar ilgai prieš tai, Senajame Testamente išsamiai aprašytas vienas didžiausių įvykių, kuri patyrė Izraelio tauta. Įsikurti Kanaano žemėje nebuvo lengva. Jiems nuolat reikėjo gintis nuo kaimynų. Tarp jų žiauriausi kaimynai buvo filistiniečiai. Senasis Testamentas pateikia istoriją apie vieną mūšį tarp izraelitų ir filistiniečių. Šiuo konkrečiu atveju, labai savimi pasitikintis milžino išvaizdos filistinietis naudojosi savo išvaizda bauginti izraelitus ir iš jų tyčiotis, siūlydamas jiems išsirinkti žmogų, kuris galėtų susikauti su juo. Šio filistiniečio patyčių žodžiai kėlė izraeliečiams baimę ir nesaugumą.

Ką gi Dievo tauta daro, kai susiduria su baime ir nesaugumu? Ką gi mes darome, kai susiduriame su iššūkiais, kurie kelia mums baimę? Kaip gi pasaulis reaguoja į pasaulines finansines krizes, kurių metu daugelis netenka darbo ir tampa apimti baimės dėl ateities? Kaip gi mes reaguojame į daugelį konfliktinių ar politinio sąmyšio situacijų daugelyje pasaulio vietų?

Daugelis šių iššūkių gali atrodyti kaip Galijotas, nenugalimasis milžinas. Arba jie gali atrodyti kaip stiprūs audros vėjai, pučiantys mūsų gyvenime, grasindami mus sugniuždyti. Šie audros vėjai ar milžinai gali būti mūsų Bažnyčioje, mūsų bendruomenėje, mūsų šalyje ar netgi mūsų namuose. Kokie tai audros vėjai ar milžinai bebūtų, visiškai natūralu į juos reaguoti taip, kaip reagavo izraelitai, kurie taip labai bijojo Galijoto, arba kaip Jėzaus mokiniai, kurie nuėjo ir žadino Jėzų iš miego žodžiais: "Ar Tau nesvarbu, kad mes galime žūti?"

Galbūt mes taip nesakome garsiai, tačiau aš žinau, kad aš galiu laikyti save tokiu, kaip tie Jėzaus mokiniai, ir aš manau, kad ir daugelis mūsų yra panašūs į tuos mokinius. Kai konfliktų vėjai paliečia mūsų santuokas, arba kai mes susiduriame su didelėmis finansinėmis ar sveikatos problemomis, mums gali atrodyti, jog Viešpats miega, ir mes galime pasijausti lyg žadindami Dievą ir klausdami: "Ar Tau nesvarbu, kad mes kenčiame?" Ar Tau nesvarbu, kad mūsų tauta grimzta į moralinio nuosmukio liūną? Ar Tau mes nesvarbūs kaip Bažnyčia? Jėzaus mokiniai neištvėrė didelės audros akivaizdoje. Izraelitai Galijoto patyčių akivaizdoje pamiršo apie Dievą, kuris laimėjo praeityje už juos daug pergalių, ir atsitraukė dėl savo baimės.

Bet kuriuo atveju yra reikalingas vienas dalykas - žinoti, kad Dievas yra, kad Dievas yra netgi sunkiausiose situacijose, kad Jis gali ką tai padaryti. Dievas pasirinko labai jauną vyrą, Dovydą, priminti netgi karaliui apie Dievą, kuris nemiega, kai Jo vaikams gresia pavojus. Broliai, įsiklausykime į mūsų jaunimą. Jis gali įkvėpti mus atnaujinti savo pasižadėjimą Dievui kitokiu būdu. Dovydas buvo per jaunas būti kovos lauke kartu su savo broliais. Todėl jį tėvas pasiuntė tik pažiūrėti, kaip laikosi broliai. Ir to trumpo apsilankymo kovos lauke metu Dovydas pamatė milžiną Galijotą vėl besityčiojantį iš izraelitų. Dovydas tose patyčiose pamatė, kas tai buvo iš tiesų - Galijotas faktiškai tyčiojosi iš Dievo tautos, tuo pačiu jis tyčiojosi iš paties Dievo. Dovydui buvo labai aišku: "Dievas sugebėjo suteikti pergalę Jo vaikams". Dovydui, Galijotas negalėjo lygintis su Dievu. Dovydui nereikėjo turėti tokią pat išvaizdą. Jam netgi nereikėjo dėvėti sunkių karinių šarvų. Visa, ko jam reikėjo, tai turėti Dievą savo pusėje. To buvo pakankama pergalei.

Broliai, mūsų iššūkiai gali būti dideli. Tačiau visa, ko mums reikia, yra žinoti, jog Dievas yra mūsų pusėje. Beje, Dievas nesinaudojo burtų lazdele susitvarkyti su Galijotu. Jis pasinaudojo žmogum, kuris tikėjo, jog Dievas yra jo pusėje. Dievui gali nereikėti pamosuoti burtų lazdele, norint nuvyti šalin mūsų iššūkius ir problemas. Jis gali panorėti panaudoti mus pačius mūsų problemoms spręsti - kiek sunkios jos bebūtų. Mūsų ginklas yra žinojimas, jog joks iššūkis niekada negali lygintis su gyvuoju Dievu. Su Dievu mūsų pusėje, mes įveiksime visus sunkumus.

Ir Jėzaus mokinių patirtis tai patvirtino. Kai Jėzus yra valtyje, jiems nereikia bijoti audros. Netgi kai desperacijos apimti jie šaukė, lyg kaltindami Jėzų: "Ar Tau nesvarbu, kad mes galime žūti?", Jis nesupyko ant jų. Jis pirmiausiai išsprendė problemą - paliepė vėjams nurimti, prieš pasinaudodamas proga pamokyti mokinius tikėjimo. Tai nėra pamokymas mums, kad jeigu mes tikime, mes galime gauti viską, ko norime, arba kad mums niekada nieko blogo neatsitiks. Ne. Greičiau tai yra pavyzdys parodyti, jog tikėdami į Dievą, mes galime atlaikyti bet kokį iššūkį, ir mums tame padės Dievo buvimas - mūsų Viešpaties buvimas su mumis.

Blogis negali nugalėti Dievo ir laimėti. Iššūkis jūsų gyvenime, mano gyvenime negali nugalėti Dievo ir laimėti. Kartu su Dievu, jaunasis Dovydas įveikė blogį. Kartu su Dievu valtyje, Jėzaus mokinių nepaskandino stipri audra.

Tas pats Dievas yra ir čia - Biržuose. Tas pats Dievas yra ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje, ir su Bažnyčios vadovybe bei jos žmonėmis. Jis bus kartu su mumis per visus mūsų iššūkius. Ir Jam esant mūsų pusėje, mes įveiksime visas problemas.

Telaimina Jus Dievas. Amen.

(Iš anglų kalbos išvertė dr. P. A. Jašinskas)

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas