Lekt. E. Tamariūno pagrindinės mintys homilijai pagal Mt 26, 36-46, rašytos per katecheto ordinacijos egzaminą dvasininkams:

Ką tik girdėjome bene vieną iš pačių jautriausių, žmogiškai šilčiausių Evangelijų ištraukų: Getsemanėje Viešpats Jėzus keliems mokiniams atsiskleidė kaip paprastas žmogus: kenčiantis, nuliūdęs, trapus.

„Mano siela mirtinai nuliūdusi",- Petrui, Jokūbui ir Jonui tarė Mokytojas.

Į Getsemanę Jėzus su mokiniais įžengė po Paskutinės Vakarienės,- Atsisveikinimo Vakarienės. Nors mokiniai dar nesuvokė to, kad Vakarienė su mylimu Mokytoju yra paskutinė, ir net užmigo per Jėzaus liūdnąją maldą sode, tikiu, kad jų miegas nebuvo ramus.

Koks mokinys galėtų ramiai miegoti, kai Mokytojas kalba tokius gąsdinančius žodžius: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų mane išduos... Mane išduos dažantis kartu su manim duoną dubenyje"... Tačiau nors ir neramus jų miegas, bet jis buvo silpnesnis už nerimą...

Tad po Vakarienės, Getsemanėje, Jėzus pasilieka su savo pirmaisiais mokiniais,- tvirčiausiais iš mokinių, tai yra su žvejais... Regis, Mokytojas ieško kažko, į ką galėtų atsiremti: „Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi". Tačiau net ir šie pirmieji - atrodė, tvirčiausieji! - pasirodė besą tik žmonės. Jėzui karštai meldžiantis jie taip pat užmiega...

„Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas" - su kartėliu priekaištauja Mokytojas. „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą" - įspėja Jėzus ir grįžta melstis...

Getsemanės tyloje aidi neviltis: „Tėve, jei įmanoma, teaplenkia mane ši taurė"... Silpnas Mokytojas ir dar silpnesni mokiniai... Užuojautos verti nugalėti žmogeliai... ar tikrai? Mokiniai miega ir dvasiškai miegos iki Sekminių,- dienos kai Šventosios Dvasios įkvėpti pasklis po pasaulį nešti Gerosios Naujienos iki pat savo kankinančios mirties.

O Mokytojas? Anuomet, Getsemanės ūkyje aidėjo ne vien gailios aimanos ir nevilties žodžiai: „Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!" - perduoda evangelistas Matas Jėzaus ryžtą. „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau... tebūna ne mano, bet tavo valia"- jam tarsi antrina evangelistas Lukas.

Getsemanėje Jėzus Nazarietis nugali savo žmoniškąją prigimtį ir tampa tuo, kuo, regis, trumpam pamiršo esąs - Dievo sūnumi. Mokytojas Jėzus Getsemanėje tapo Viešpačiu: mūsų Išganytoju ir Atpirkėju... Amen.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas