Mieli evangelikai reformatai, kartu su pasaulio krikščionimis per Velykas džiaugsmingai švenčiame Jėzaus prikėlimą iš mirusiųjų. Krikščionys šią žinią skelbia viešai, visam pasauliui. Nors šią žinią visi krikščionys viešai skelbia, tačiau nebūtinai visi privačiai ir asmeniškai gyvena šia žinia bei šiuo tikėjimu. Juk ne viskas, ką žmonės viešai deklaruoja mokesčių inspekcijoje, ir yra tai, iš ko jie gyvena. Ir mes, besidžiaugdami Velykų švente neužmirškime, ką švenčiame ir viešai, ir privačiai, ir asmeniškai – Jėzaus prikėlimą.

Kad šis nepaprastas įvykis mums nebūtų tik tradicija arba paslaptingais, bet beprasmiais burtais, mokėkime atgailauti ir džiaugtis maldoje. Tuomet pamatysime, kaip Velykų žinia susijusi su mūsų pačių asmenišku, privačiu bei viešu gyvenimu ir to gyvenimo ateitimi. Kaip sako Šv.Raštas – "Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybei, bet kad įgytume išgelbėjimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris mirė už mus, kad mes ar budėdami, ar miegodami gyventume kartu su Juo...(.) Visada džiaukitės, be paliovos melskitės!" 1 Tes 5, 9-10; 16-17

Linkėdamas džiaugsmo krikščioniškoje Velykų šventėje, linkiu jums ir atgailos, nes taip įsako Dievas. Be atgailos nebūna ir tikro džiaugsmo. Džiaugsmas ir atgaila yra dvi tos pačios monetos pusės. Kaip trūksta džiaugsmo tiems, kurie neatgailauja! Jie pavydūs ir nelaimingi, jie nori džiaugsmo, bet lieka nuolatos nepatenkinti. Atimkime džiaugsmą, ir iš mūsų atgailos liks tik skundai ir pretenzijos žmonėms, pasauliui ir Dievui. Atimkime atgailą, ir iš mūsų išgyvenamo džiaugsmo beliks muilo burbulai, kurie gražiai spindi, bet tuoj išnyksta. Bet krikščioniškai atgailaujantys ir besidžiaugiantys maldoje žmonės gyvena Jėzuje Kristuje.

Evangelikams reformatams linkiu būti tvirtais krikščionimis asmeniškai, privačiame šeimos ir viešame gyvenime. Būkime džiaugsmingi, dėkokime Dievui, nes Jėzus Kristus prikeltas, kad mes "ar budėdami, ar miegodami gyventume kartu su Juo". Aleliuja

Generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas