Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio.“

Jokūbo 5, 8-9 

Įprastai pamaldos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Vilniaus reformatų bažnyčioje Pylimo g. 18.

 

*  *  *  *  *  *  *

Vilniaus ev. ref. parapijos sesijoje vykusioje 2018 m. balandžio 29 d., parapijos Seniūnų tarybos pirmininku išrinktas kurat.Giedrius Vaitiekūnas.

Vilniaus ev. ref. parapijos sesijoje vykusioje 2018 m. balandžio 29 d. į Revizijos komisiją išrinktos: Dalija Gudliauskienė,  Danguolė Juršienė ir Ingrida Ramšienė.

Vilniaus parapijos Seniūnų tarybos sudėtis:

kurat. Giedrius Vaitiekūnas (pirmininkas),
Irena Petrylienė (Šeškinės sen.),
Ingrida Basijokienė (Šeškinės sen.),
Irena Ivaškienė (Karoliniškių sen.),
Viktorja Liauškaitė (Karoliniškių sen.),
Austė Nakienė (Antakalnio sen., pirmininko pavaduotoja)
Simona Česnakaitė (Antakalnio sen.),
Jūratė Verbickienė (Centro sen.),
Austėja Verbickaitė (Centro sen.),
Aušrinė Čižikienė (Žirmūnų sen.),
kun.Tomas Šernas (klebonas),
katech.Holger Lahayne (antrasis dvasininkas).

 

 

Kontaktai:

Parapijos raštinė: Pylimo 20-13, LT-01118, Vilnius (kartu Konsistorijos ir Generalinio superintendento raštinė)
 

Dvasininkai priima laisvu nuo tarnybos laiku iš anksto sutarus telefonu arThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kun. Tomas Šernas mob.: +370 655 43677 - klebonas;
Katech. Holger Lahayne mob.: +370 686 60684 - antrasis dvasininkas
Giedrius Vaitiekūnas mob.: +370 698 14357 - Seniūnų Tarybos pirmininkas

 

 

 

* * * * *

Pasiruošimo Konfirmacijai kursai:

Kviečiame evangelikų reformatų jaunimą į Konfirmacijos kursus. Prašome kreiptis telefonu: 8 686 60684, 8 655 43677 ar įdvasininkus po pamaldų arba This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

* * * * *

Sekmadieninė mokyklėlė kiekvieną sekmadienį 11:00 val. Renkamės Bažnyčioje, po pirmosios giesmės vaikai vedami į šalia esančias administracines patalpas Pylimo 20-13. (Vasaros metu mokyklėlė nevyksta)

* * * * *

Vilniaus reformatų choro GIESMĖ repeticijos  - pirmadieniais Vilniaus parapijos raštinėje Pylimo 20-13 nuo 17:30 val. Chore laukiami visi giedantys ar norintys išmokti giedoti. Kviečiame prisijungti!

* * * * *

Informacija: 

VILNIAUS EVANGELIKŲ REFORMATŲ PARAPIJA
PYLIMO G. 20-13, Vilnius, Lietuva
Reg.no 191866483
Sąskaita LT30 7300 0100 8045 9270 
„Swedbank” AB; SWIFT/BIC kodas HABALT22

Sąskaitą aptarnauja Vilniaus parapijos buhalterė Reda Trečiokaitė

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 


 

D. Gudliauskienė

Vieni didžiuojasi savo karo vežimais, kiti – savo žirgais, o mes didžiuojamės VIEŠPATIES, mūsų Dievo, vardu. Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs. /Ps 20, 8-9/

Į Vilniaus reformatų bažnyčią, nuo pat jos atgavimo 2012 metais, Medininkų žudynių išvakarėse – liepos 30 d. – vilniečiai pakviečiami prisiminti ir pagerbti nukentėjusius, žuvusius valstybės pareigūnus Atminimo ir maldos vakare Budėkime dėl Santarvės ir Taikos.

Read more ...

Į pamaldas Vilniaus reformatų bažnyčioje birželio 13 dieną parapijiečiai rinkosi gausiai bei šventiškai nusiteikę, nes parapijos gretas papildė jaunas gabus muzikantas Justinas Stanislovaitis. Justinas yra vilnietis, kompozitorius ir atlikėjas, rašantis muziką filmams, koncertuoja su savo kūryba. 2020 m. rudenį Papilio reformatų bažnyčioje susituokė su Laura Tuomaite – reformate, jaunimo stovyklų vadove.

Read more ...

2021-ųjų Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną - gegužės 7-ąją paskelbti prestižinių žurnalistikos premijų laureatai. Vytauto Gedgaudo premija paskirta Vilniaus ev. reformatų parapijos narei, reformatų žiniasklaidos bendradarbei Aurelijai Arlauskienei.

Read more ...

Viktorija Liauškaitė

Džiugu, jog po ilgesnės pertraukos (pernai nebuvo Sesijos dėl karantino) gegužės 9 dieną, po pamaldų, kuriose pamokslavo katech. H. Lahayne, vargonavo R. Šernienė, įvyko Vilniaus reformatų parapijos sesija. Joje buvo apžvelgta parapijos veikla, parapijiečiai supažindinti su parapijos naujienomis, nuveiktais darbais ir t.t.

Read more ...

Viktorija Liauškaitė

Prisimintas Martynas Liuteris ir jo darbai

Balandžio 18 d. Vilniaus reformatų bažnyčioje įvyko ne visai eilinės pamaldos: lygiai prieš 500 metų – 1521-ųjų balandžio 18 d. – Martynas Liuteris Vormso reichstage pasakė savo žymiąją frazę: Aš negaliu kitaip, čia aš stoviu, tepadeda man Dievas. Amen.

Read more ...

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Arthur Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

Tomas Sakas 

 (akademinėse atostogose)
         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas