Idelette Stordeur de Bure Calvin (1500 - 1549)   https://tabletalkmagazine.com/posts/who-was-idelette-calvin-2020-01/

Idellete de Bure Calvin

Reformacijos moterys (III)

Idelette de Bure Stordeur Calvin (g. 1500 m., m. 1549 m.) buvo vienintelė prancūzų reformatoriaus Jono Kalvino (Jean Calvin) žmona.

Olandė Ideletė de Bure buvo kilusi iš Vlamincko (dabar Belgija) ir pirmą kartą ištekėjo už John‘o Stordeur‘o iš Lježo, Belgija. Kažkuriuo metu jie persikėlė į Strasburgą, kur buvo įrašyti kaip anabaptistai. Ideletė ir John‘as Stordeur‘ai susilaukė dviejų vaikų (Čarlio ir Juditos).

Skaityti daugiau...

Už ką Šveicarijos vienuolės dėkingos Heinrichui Bulingeriui

Reformacijos moterys (II)

Perskaityk šį laišką tris ar keturis kartus, gerai viską apgalvok, melsk Viešpatį, kad atskleistų Tau savo valią, – taip rašoma 1527 m. rugsėjo 30 d. Heinricho Bulingerio į Otenbacho vienuolyną (Kloster Oetenbach) nusiųstame laiške. Šiam laiškui buvo lemta amžiams pakeisti Anos Adlischwyler gyvenimą, ir ne tik todėl, kad jį asmeniškai parašė šveicarų teologas reformatorius Heinrichas Bullingeris, artimiausias Ulricho Zwinglio bendražygis.

Skaityti daugiau...

Anna Reinhard Cvingli

Reformacijos moterys (I)

Bet kokioje diskusijoje apie Reformacijos laiko protestantes moteris labai daug dėmesio skiriama Katharinai von Bora Liuter. Ji pelnė pripažinimą dėl savo darbų, pasiaukojimo savo vyrui. Tačiau buvo ir kitų moterų, kurios taip pat dirbo atsinaujinančioje Bažnyčioje. Jos taip pat turi daug ko mus pamokyti.

Skaityti daugiau...

Kunigo Povilo Jašinsko (1889-1982) atminimui

 

 

Prieš 40 metų, 1982-ųjų gegužės 19-ąją, po 1981-ųjų metų pabaigoje patirtos klubo traumos nebegalėjęs pakilti iš lovos į amžinybę iškeliavo senosios kartos biržiečiams gerai žinomas buvęs ilgametis Biržų evangelikų reformatų bažnyčios klebonas ( tarnavęs 1940–1979 m.), kunigas Povilas Jašinskas.

Skaityti daugiau...

Kunigas Povilas Jašinskas

Prisimename savo vadovus

Dėl tikėjimo jis ir miręs mums kalba (Hbr 11,4)

 Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios superintendentas, senjoras, kunigas Povilas Jašinskas

Prieš 40 metų, 1982-ųjų gegužės 19-ąją, į Amžinybę iškeliavo Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios senjoras kun. Povilas Jašinskas (1889-1982), ilgą laiką buvęs vienintelis dvasininkas, tarnavęs Biržų, N. Radviliškio, Papilio, Švobiškio reformatams.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

+370 655 43678

Rimas Mikalauskas

+370 686 66383

Tomas Šernas

+370 655 43677

Sigita Veinzierl  

+370 681 66661

Frank van Dalen

+370 616 01303

Holger Lahayne

+370 686 60684

Dariusz Bryćko

+48 734 192095 

Dainius Jaudegis 

+370 686 43344

Artūras Laisis

+370 634 35242

Romas Pukys

+370 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius 

Gen. superintendentas

+370 655 43678 

Vicesuperintendentas

+370 686 66383 

Kanclerė

+370 699 04137 

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376