Gabrielius Lukošius

Kurie gyvena pagal kūną, tie mąsto kūniškai, o kurie gyvena pagal Dvasią - dvasiškai. Kūniškas mąstymas - tai mirtis, o dvasiškas - gyvenimas ir ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Ir todėl gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui. Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal Dvasią, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra Jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, bet dvasia - gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena Dvasia To, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai Jis - prikėlęs iš numirusių Kristų - atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną - mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus - gyvensite (Rom 8, 5-13).

Skaityti daugiau...

Tim Keller

Laiško galatams 2 sk. 14 eilutėje Paulius parodo svarbų principą. Jis susiduria su Petro tautiniu išdidumu ir bailumu pripažinti, jog jis „nukrypsta nuo Evangelijos tiesos“, ir visų akivaizdoje sako Petrui:
Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis gyventi taip, kaip žydai? (Gal 2, 14). Iš to matome, jog krikščionio gyvenimas yra visų gyvenimo aspektų - tiek dvasinio, tiek psichologinio, tiek socialinio (visuomeninio) - atsinaujinimo procesas, mąstant, viliantis ir plečiant savo Evangelijos supratimą. Evangelija turi būti pritaikoma kiekvienoje gyvenimo srityje: mąstant, jaučiant, bendraujant, dirbant, veikiant.

Skaityti daugiau...

Krikščioniškoji teologija gali būti aiškinama labai įvairiai. Turinio atžvilgiu, žinoma, jai visų pirma rūpi Dievas bei Jo pažinimas. Galų gale juk būtent tai ir byloja jos pavadinimo reikšmė: mokslas apie Dievą. Metodo atžvilgiu teologijai svarbiausia įsiklausyti ir paklusti Dievo žodžiui. Prie šių dalykų galėtume pridurti ir daugiau: teologija visų pirma yra teisingo atskyrimo menas. Ši įžvalga nėra nauja. Dar XVI a. Liuteris bei vėliau kiti teologai yra akcentavę gebėjimą teisingai atskirti. Pavyzdžiui Liuteris pabrėžė, kad būtina atskirti Įstatymą (tai, ko Dievas iš mūsų reikalauja) ir Evangeliją (tai, ką Dievas dėl mūsų padarė). "Perskyra tarp Evangelijos ir Įstatymo yra didžiausias krikščionijos menas".

Skaityti daugiau...

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   8 671 38188

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction