Laisvė – žmogaus pasirinkimas

Generalinis superintendentas
kun.Tomas Šernas

Minime šimtmečio, kai Lietuvoje 1919 metais įvyko pirmieji mūšiai dėl nepriklausomybės, sukaktį. Vasario 7 dieną Lietuvos kariuomenė pirmą kartą stojo į mūšį prieš Rusijos Raudonosios armijos dalinius ties Kėdainiais. Šiame mūšyje dalyvavo apylinkių savanoriai, kurių ženkli dalis buvo evangelikai reformatai. Vėliau, 1919 m. lapkričio 21-22 d., Radviliškyje, pasiekta pergalė prieš bermontininkus. Taip prieš šimtą metų buvo pradėta ginti jaunos Respublikos laisvė.

Skaityti daugiau...

Mano, mūsų ar Kristaus Bažnyčia?

kun. Raimondas Stankevičius

 

Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš – Apolo“, „aš – Kefo“, „o aš – Kristaus“. Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti? Dėkui Dievui, kad pas jus nieko daugiau nekrikštijau, išskyrus  Krispą ir  Gajų, todėl niekas negali pasakyti, jog jūs buvote pakrikštyti mano vardu. 

Skaityti daugiau...

Adventas: budėjimas, laukimas, dovanos ir plastikinis kūdikėlis?

Kun. Raimondas Stankevičius

Jn 1,1-5: 1Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 2Jis pradžioje buvo pas Dievą. 3Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. 4Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. 5Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.

1 Tim 1,12,-17:  12Aš esu kupinas dėkingumo mūsų Viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę, 13nors anksčiau esu buvęs piktžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanymo ir netikėjimo. 14Bet mūsų Viešpaties malonė išsiliejo be saiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. 15Tai tikras žodis ir vertas visiško pritarimo, jog Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. 16Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Kristus Jėzus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie jį įtikės amžinajam gyvenimui. 17Amžių Karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius! Amen.

Skaityti daugiau...

Bažnyčia, Šventumas, Tikėjimas

 Kun.Raimondas Stankevičius

 1 Kor 1, 1-9: 1Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas – 2Dievo Bažnyčiai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie kiekvienoje vietoje šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo pas juos ir pas mus. 3Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Skaityti daugiau...

Who Is In Control?

Holger Lahayne

Message for the Centenary Service of Remembrance, November 11th 2018, International Church of Vilnius. Remembrance Day is observed in many countries to recall the end of hostilities of World War I on that date in 1918.

In autumn 1918 two European monarchies collapsed: November 9th the abdication of William II was proclaimed in Berlin, two days later, exactly one hundred years ago, Austrian emperor Charles I had to step down. Another emperor, Nicholas II of Russia, was forced to leave his throne more than a year before. They were all quickly wiped away.

Skaityti daugiau...

Dvasininkai

 

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Sigita Veinzierl  

8 681 66661

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Artūras Laisis

8 634 35242

Romas Pukys

8 650 50302

         

Senjoratas

 

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13, LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas

8 655 43678

Vicesuperintendentas

8 655 43677

Kanclerė

8 699 04137

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376